Odpowiedź na artykuł w Europe Infos

Warszawa, 5 lutego 2016 r. 

Czcigodny Księże Daly,

Piszę ten list w odpowiedzi na artykuł, zatytułowany Co się dzieje w Polsce? który ukazał się w periodyku Europe Infos. Nasze głębokie zaniepokojenie wynika z faktu, że artykuł reprezentujący subiektywną opinię Pana Henryka Woźniakowskiego na temat sytuacji politycznej i społecznej w Polsce został opublikowany w oficjalnym periodyku, który reprezentuje Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE). Pod koniec artykułu, w jednym z ostatnich zdań czytamy: „Do tej pory biskupi katoliccy zdecydowali się nie składać publicznego oświadczenia w tej sprawie”. Jednak okazuje się, że ani periodyk Europe Infos ani Pan Woźniakowski nie skontaktowali się z Konferencją Episkopatu Polski w sprawie publicznego oświadczenia. Publikacja tego artykułu w Europe Infos, reprezentującym Konferencje Episkopatów Europy, jest przeciwdziałaniem, które ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski. W związku z tym, że wersja papierowa periodyku została już wydrukowana, chcielibyśmy uprzejmie poprosić o wycofanie tego nieobiektywnego tekstu z oficjalnej strony internetowej Europe Infos oraz o publikowanie tekstów, szczególnie dotyczących spraw takich jak te, z większą roztropnością.


Z wyrazami szacunku,

Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski


Do: Czcigodny O. Patrick H. Daly, Sekretarz Generalny Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, Bruksela

 

Oryginał listu:

Warsaw, February 5th, 2016

 

Reverend Father Daly,

I am writing this letter in response to the article that has appeared in Europe Infos titled What's happening in Poland? Our deep concern is that an article representing a subjective opinion of Mr. Henryk Woźniakowski on the political and social situation in Poland has been published in the official periodical that represents the COMECE. Towards the end of the article, one of the last sentences read: “Up until now, the Catholic Bishops have decided not to make a public statement on this issue”. However, it appears that neither Europe Infos nor Mr. Woźniakowski reached out to the Polish Bishops’ Conference for a public statement. The publication of this article in Europe Infos representing the European Bishops’ Conferences is a counteract that interferes with the internal affairs of Poland. Since the paper edition has already been printed, we would kindly ask that you withdraw this nonobjective text from the official website of Europe Infos and to publish texts especially regarding matters such as these with more discretion.

 

Sincerely yours, 

+ Artur Miziński, General Secretary of the Polish Bishops’ Conference

To: Reverend Fr Patrick H. Daly, General Secretary of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE), Brussels

 

 
 
 

PLIKI COOKIES

Dowiedz się, czym są

>>

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK