Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 7051/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi arcybiskupa warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  2. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego zostaje dotychczasowy koadiutor archidiecezji, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński.

Warszawa, 15 października 2016 r.

ks. Mykhaylo Tkhorovskyy
Chargé d’Affaires a.i.

SHARE