Kościół w Polsce jest wdzięczny Księdzu Biskupowi – jako pierwszemu pasterzowi diecezji toruńskiej – za trud organizacji duszpasterstwa, troskę o najuboższych oraz za stworzenie niezbędnych struktur administracyjnych – pisze abp Stanisław Gądecki w podziękowaniu, jakie skierował do odchodzącego na emeryturę, pierwszego biskupa diecezji toruńskiej – biskupa Andrzeja Suskiego.

Biskup Suski podczas swojej 25-letniej posługi biskupiej był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Judaizmem, przewodniczącym Komisji Duchowieństwa, przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Ponadto był członkiem Rady Stałej, a także Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej i Episkopatu. Był również wizytatorem apostolskim wyznaczonych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce oraz dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Życzę, aby najbliższy czas obfitował w liczne okazje do wspierania nowego biskupa toruńskiego swoim doświadczeniem, mądrością oraz modlitwą. – podkreślił w słowach wdzięczności skierowanych do biskupa toruńskiego metropolita poznański.

 

Publikujemy treść podziękowań:

 

Warszawa, dnia 11 listopada 2017 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie
,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować za pasterskie posługiwanie w diecezji toruńskiej.

Kościół w Polsce jest wdzięczny Księdzu Biskupowi – jako pierwszemu pasterzowi tej diecezji – za trud organizacji duszpasterstwa, troskę o najuboższych oraz za stworzenie niezbędnych struktur administracyjnych. Dziękuję za budującą komunię z duchowieństwem, z osobami życia konsekrowanego oraz za troskę o powołania kapłańskie.

Szczególne podziękowania kieruję w kontekście pracy Księdza Biskupa w ramach Konferencji Episkopatu Polski, a zwłaszcza za posługę wiceprzewodniczącego Komisji ds. Dialogu z Judaizmem, przewodniczącego Komisji Duchowieństwa, przewodniczącego Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Dziękuję za pracę w ramach Rady Stałej, a także Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej i Episkopatu. Moją wdzięcznością obejmuję pracę Księdza Biskupa w ramach pełnienia posługi wizytatora apostolskiego wyznaczonych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentanta naszej konferencji episkopatu podczas obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 1999 roku.

Życzę, aby najbliższy czas obfitował w liczne okazje do wspierania nowego biskupa toruńskiego swoim doświadczeniem, mądrością oraz modlitwą.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

PODZIEL SIĘ