Spotkali się kapłani z Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej

0
42

Kapłani reprezentujący Sekcję Stałą Formacji Kapłańskiej zgromadzili się w środę, 20 września na Jasnej Górze. Mszy św. w południe odprawionej przed Cudownym Obrazem przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Eucharystię koncelebrował m.in. ks. dr Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej.

Prymas Polski (>>posłuchaj) przypomniał w homilii słowa papieża Franciszka, że „normalnością dla nas jest świętość”. Natomiast przestrzegał przed „pokusą normalności człowieka, który mówi: chcę żyć normalnie”. „Wtedy taki człowiek, wtedy także taki ksiądz zaczyna zadowalać się tym, co w życiu jemu samemu daje poczucie własnej wyższości, ocenia swoją postawę, swoją posługę na podstawie tego, co osiąga, zaczyna szukać tego, co mu się podoba i staje się letnim, pozbawionym prawdziwej troski o innych – powiedział abp Wojciech Polak – Jeżeli poprzestajemy tylko i decydujemy się być osobą normalną, będziemy człowiekiem przeciętnym albo jeszcze gorzej”.

„Drodzy bracia, w dynamikę naszej kapłańskiej tożsamości mamy wpisane dążenie do świętości, do pełnej realizacji naszego powołania, do przekraczania swoich słabości, ograniczeń, do przekraczania siebie, ostatecznie do nawrócenia, do przemiany, do dojrzewania” – tłumaczył kaznodzieja.

„Niech więc nasz trud spotkania i słowa dzisiejszej Ewangelii, zachęcą nas wszystkich do otwarcia serc, do podjęcia z większą ufnością tego wezwania, z którym Jezus wobec nas staje. Obyśmy byli pewni, że w ten sposób doświadczamy Jego wyzwalającej mocy, i obyśmy z radością podjęli trud wychodzenia także do naszych braci niosąc im światło Chrystusa, kształtując ich serca według serca Bożego. A wszystko to po to, i myślę, że jest to szczególna intencja naszej modlitwy, aby kapłani dzisiaj i w przyszłości byli ludźmi duchowymi i pasterzami miłosiernymi, wewnętrznie spójnymi przez miłość Pana i zdolnymi do szerzenia radości Ewangelii w prostocie życia” – powiedział na zakończenie Prymas Polski.

Spotkanie Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa KEP odbywa się 20-21 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

„Jest to sesja robocza kapłanów, którzy w swoich diecezjach są odpowiedzialni za formację duchowieństwa. To jest spotkanie dwudniowe, zatrzymamy się głównie przy dokumencie watykańskim Kongregacji Duchowieństwa ‘Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis’ czyli nad dokumentem, który prezentuje nowe ujęcie zasad formacji kapłańskiej w Kościele powszechnym. My chcemy w świetle tego dokumentu zastanowić się nad tym, jak można byłoby wskazania tego dokumentu przekładać na nasze realia i nasze potrzeby w Polsce” – wyjaśnia ks. Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej (>>posłuchaj).

„Trudne wyzwania, z którymi się mierzymy, to po pierwsze, żebyśmy my sami poddawali się nawróceniu, żebyśmy my kapłani byli ludźmi, którzy kroczą drogą wiary, zawierzenia Panu Bogu, Matce Bożej, wierności Kościołowi. To jest pewna stała, której chcemy dopilnować, która jest rzeczą kluczową. Na pewno coraz większym wyzwaniem jest spadająca liczba kapłanów, mniejsza liczba zgłoszeń do seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych, to jest pewien kłopot, a nieraz już duży wyraźny problem, który pewnie potrwa jeszcze niejeden rok, a który musimy wziąć pod uwagę, bo to będzie warunkować potrzeby zmiany formacji w seminariach, a potem także formacji stałej kapłanów” – mówi ks. Trzaskawka.

Sekcja Stała Formacji Kapłańskiej działa przy Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz w roku.

o. Stanisław Tomoń/BPJG

BRAK KOMENTARZY