Zakres działań: Dialog z poszczególnymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także z Polską Radą Ekumeniczną.
Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny
Przewodniczący:
bp Marian ROJEK
Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Stanisław ULACZYK
 Adres korespondencyjny:
bp Marian ROJEK
ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1
22-400 Zamość
e-mail: rojmar1@poczta.onet.pl
Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego
Przewodniczący:
bp Henryk WEJMAN
Członkowie:
ks. Wojciech HANC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC
ks. Tomasz SIUDA

Adres korespondencyjny:
bp Henryk WEJMAN
ul. Papieża Pawła VI 6
71-459 Szczecin
e-mail: szczecin@kuria.pl

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką
Przewodniczący:
bp Marian Błażej KRUSZYŁOWICZ OFMConv
Członkowie:
o. Zdzisław KIJAS OFMConv
ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ
Adres korespondencyjny:
bp Marian KRUSZYŁOWICZ
ul. Papieża Pawła VI 4
71-459 Szczecin
e-mail: szczecin@kuria.pl
Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
Przewodniczący:
bp Krzysztof NITKIEWICZ
Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Andrzej SIEMIENIEWSKI
bp Marek SOLARCZYK

Adres korespondencyjny:

bp Krzysztof NITKIEWICZ
ul. Mariacka 9
27-600 Sandomierz
e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl
Zespół ds. Kontaktów ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską
Współprzewodniczący:
bp Roman PINDEL
Członkowie:
bp Marek SOLARCZYK
ks. Józef BUDNIAK

Zakres działań: Troska o to, aby Radio Maryja pełniło wychowawczą misję w stosunku do swych słuchaczy, a treści duszpasterskie, które przekazuje rozgłośnia były zgodne z nauczaniem Kościoła i z bieżącym programem duszpasterskim Episkopatu Polski. Celem pracy Zespołu jest współpraca w oparciu o życzliwy dialog, a nie sprawowanie nadzoru cenzorskiego. Zespół Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja rozpoczął pracę w 2002 r.

Przewodniczący:
bp Andrzej SUSKI
Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
abp Marian GOŁĘBIEWSKI
  • Rada Programowa Radia Maryja:
Współprzewodniczący:

ks. Krzysztof KONECKI
o. Janusz URBAN CSsR

Członkowie:
ks. Daniel BRZEZIŃSKI
ks. Rafał DETTLAFF
ks. Tomasz DUTKIEWICZ
o. Kazimierz PIOTROWSKI CSsR
o. Bolesław SŁOTA CSsR
o. Marek URBAN CSsR

Adres korespondencyjny:
bp Andrzej SUSKI
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
e-mail: kuria@diecezja.torun.pl

Zakres działań: Kierowanie kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce. Przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości. Koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkanie duszpasterskie i sympozjum). Przygotowanie materiałów duszpasterskich i inicjowanie wydarzeń w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz Sierpnia ? miesiąca abstynencji. Organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez duszpasterzy trzeźwości, świeckich apostołów trzeźwości, różne ruchy i stowarzyszenia. Szerzenie profilaktycznego ruchu wśród dzieci, zwanego Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpraca z ośrodkami naukowymi i społecznymi. Opracowanie i wydawanie materiałów duszpasterskich (w tym audiowizualnych), coroczna publikacja i rozpowszechnianie wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

Przewodniczący:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Członek honorowy:
ks. Henryk KORŻA
Konsultorzy:
o. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMConv
Zdzisław BISZEWSKI
Krzysztof DARMETKO
ks. Marek DZIEWIECKI
ks. Henryk GRZĄDKO
ks. Zbigniew GUZY
ks. Zbigniew KANIECKI
o. Jan KARCZEWSKI OFMCap
o. Zdzisław KLAFKA CSsR
ks. Wiesław KONDRATOWICZ
ks. Marcin MARSOLLEK
s. Justyna PAPIEŻ BDNP
s. Teresa PASZKOWSKA SNMPN
o. Oskar PUSZKIEWICZ OFM
Maria RYŚ
ks. Jan SEREMAK CSMA
Małgorzata SOJKA
ks. Tomasz WILGA
Krzysztof WOJCIESZEK
ks. Władysław ZĄZEL

Sekretarz Zespołu:
ks. Zbigniew Kaniecki

Sekretariat Zespołu:
o. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

Adres korespondencyjny:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
ul. Sadowa 3a
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl
www.duszpasterstwotrzezwosci.pl
tel. kom. 502 474 130
fax 86 473 46 31

Zakres działań: Podstawowym celem Zespołu jest inspiracja działalności duszpasterskiej służby zdrowia w Polsce. Obejmuje ona opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, hospicjów, domów opieki społecznej, farmaceutami, osobami chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Koordynacja działań duszpasterskich na rzecz służby zdrowia i chorych, promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym oraz osobami konsekrowanymi. Inicjowanie apostolatu modlitwy w intencji chorych i pracowników służby zdrowia. Upowszechnianie dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa służby zdrowia. Poszukiwanie nowych form duszpasterstwa służby zdrowia w kraju i zagranicą i inicjowanie ich na terenie Polski. Przygotowywanie programów i materiałów duszpasterstwa służby zdrowia. Formacja pracowników służby zdrowia, chorych i kapelanów. Wspieranie działalności informacyjnej związanej z prowadzeniem duszpasterstwa służby zdrowia. Podejmowanie – w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi – ogólnopolskich inicjatyw duszpasterstwa służby zdrowia. Udział w sympozjach, konferencjach i pracach organizowanych przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI
Członkowie:
ks. Piotr KRAKOWIAK SAC
dr Marek KROBICKI
ks. Jan ROPEL
ks. Paweł SUDOWSKI
ks. Krzysztof TABATH
ks. Stanisław WARZESZAK
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI
Konsultorzy:
ks. Wojciech BARTOSZEK
Maria OCHMAN
Elżbieta PUACZ
Jolanta RADECKA
Krystyna STAROSTA
Wanda TERLECKA

Sekretarz Zespołu:
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa
e-mail: waprag-dsz@wp.pl
sregmut@episkopat.pl
www.kdsz.pl

Przewodniczący:
bp Jan PIOTROWSKI

Członkowie:
bp Andrzej Franciszek DZIUBA
abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
bp Piotr KRUPA

Adres korespondencyjny:
bp Jan PIOTROWSKI
ul. Jana Pawła II nr 3
25-013 Kielce
tel. 41 344 54 25
41 344 30 71
fax 41 341 56 56
e-mail

Zakres działań: Dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych w duchu dialogu podczas organizowanych dwa razy do roku spotkań (raz w Polsce, raz na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). Kontakty na płaszczyźnie kościelnej mające na celu wzajemne poznawanie się i odkrywanie tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych organizowanych przez Kościół w Polsce i Kościół na Litwie, Łotwie, Białorusi.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI
Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Henryk CIERESZKO
Konsultor:
ks. Tomasz NOWACZEK MIC

Adres korespondencyjny:
bp Romuald Kamiński
PL. Teatralny 1, 19-300 Ełk
e-mail: kuria@diecezja.elk.pl

Zakres działań: W zakresie działania Zespołu leży utrzymywanie relacji z Zespołem ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski w Niemieckiej Konferencji Biskupów. Relacje te mają charakter systematyczny w ramach corocznych, trzydniowych sesji plenarnych. Ich treścią są zasadniczo zagadnienia, nad którymi pracują Episkopaty Polski i Niemiec. Zwykle ubogacane są możliwością wzajemnego poznawania realiów życia i działalności Kościoła w naszych krajach. Przewodniczący obu Zespołów utrzymują kontakty na bieżąco i podejmują aktualne sprawy – kościelne, społeczne i polityczne – uwzględniając konteksty historyczne i rocznice ważne dla obu Kościołów i narodów.

Przewodniczący:
bp Jan KOPIEC
Członkowie:
kard. Kazimierz NYCZ
bp Tadeusz LITYŃSKI
Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Adres korespondencyjny:
bp Jan KOPIEC
ul. Łużycka 1
44-101 Gliwice

Zakres działań: Podejmowanie inicjatyw mających na celu bliższe poznanie siebie, odmienności własnych obrzędów, różnorodności kulturowych. Budowanie wspólnych relacji w oparciu o dążenie do prawdy, osobliwie tej związanej z faktami historycznymi, jakie miały miejsce w dalszej i bliższej przeszłości obu narodów i ludzi mieszkających na terenach współczesnej Ukrainy i Polski.

Przewodniczący:
bp Marian ROJEK
Członkowie:
bp Mieczysław CISŁO
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
bp Romuald KAMIŃSKI
Konsultorzy:
ks. Leszek ADAMOWICZ
Piotr CYWIŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Leszek ADAMOWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Marian ROJEK
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
e-mail: rojmar1@poczta.onet.pl

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK
Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Marcin PRZECISZEWSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wojciech POLAK
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno
e-mail: sekretariat@prymaspolski.pl
tel. 61 424 82 34
fax 61 426 21 01

Przewodniczący:
bp Andrzej CZAJA
Członkowie:
abp Wacław DEPO
abp Andrzej DZIĘGA
bp Piotr GREGER
bp Jacek JEZIERSKI
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Damian MUSKUS OFM
bp Krzysztof NITKIEWICZ
bp Roman PINDEL
bp Wiesław ŚMIGIEL

Adres korespondencyjny:
bp Andrzej CZAJA
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
e-mail: bpandrzej@diecezja.opole.pl
tel. 77 443 21 10
fax 77 453 79 61

Zakres działań: Kontakt z kustoszami sanktuariów, coroczne spotkanie kustoszów sanktuariów polskich w ramach sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Przewodniczący:
bp Henryk CIERESZKO
Członkowie:
bp Edward BIAŁOGŁOWSKI
bp Stanisław SALATERSKI
bp Marek SZKUDŁO

Adres korespondencyjny:
bp Henryk CIERESZKO
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
e-mail: henrykc@bialystok.opoka.org.pl

Zakres działań: Współpraca z fundacją Renovabis w celu pozyskiwania środków finansowych na stypendia naukowe dla księży diecezjalnych studiujących poza granicami kraju oraz na stypendia językowe dla księży diecezjalnych studiujących w Polsce, pragnących odbyć miesięczny kurs językowy w innym kraju europejskim.

Przewodniczący:
bp Andrzej Franciszek DZIUBA
Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Piotr LIBERA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław Mrówczyński

Adres korespondencyjny:
Zespół KEP ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: skep3@episkopat.pl
tel.: 22 530 48 93

bp Andrzej Franciszek DZIUBA
Stary Rynek 24/30 E
Łowicz
tel.: 46 837 47 90, 46 837 62 81
fax: 46 837 63 40

Zakres działań: Monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne, głos w dyskusji w sferze publicznej na ten temat, np. w formie oświadczeń bądź konferencji prasowych; śledzenie procesu ratyfikacji konwencji bioetycznej Rady Europy. Podstawowa działalność Zespołu to głos doradczy, ekspercki w Konferencji Episkopatu Polski; Zespół współpracuje z Radą KEP ds. Rodziny.

Przewodniczący:
abp Henryk HOSER
Członkowie:
Maciej BARCZENTEWICZ
ks. Jacek GRZYBOWSKI
ks. Zdzisław JANCEWICZ
Piotr KLIMAS
Andrzej KOCHAŃSKI
Michał KRÓLIKOWSKI
ks. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Alina MIDRO
ks. Piotr MORCINIEC
ks. Piotr STĘPNIEWSKI
bp Józef WRÓBEL

Adres korespondencyjny:
abp Henryk Hoser
ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa
e-mail: kuria@diecezja.waw.pl

Zakres działań: Organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. przygotowanie Dnia modlitwy i zbiorki ofiar, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych, organizowanie spotkań przygotowawczo – formacyjnych dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Rozpatrywanie i realizacja próśb napływających z ośrodków duszpasterskich na Wschodzie, potwierdzonych przez Biskupa Diecezjalnego.Bazę finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz w ośrodkach polonijnych.

Przewodniczący:
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap
Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
ks. Leszek KRYŻA TChr
bp Marian ROJEK

Sekretarz Zespołu:
Ks. Leszek Kryża TChr

Adres korespondencyjny:
Biuro Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: wschod@misje.pl
tel.: 22 530 48 72
www.wschod.misje.pl

Zakres działań: Koordynuje udział poszczególnych diecezji w sprawowaniu Mszy Świętej transmitowanej przez TVP w niedziele o godz. 700 z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Każda diecezja – mając per turnum do dyspozycji cztery niedziele – wyznacza celebransa, ewentualnie asystę klerycką, scholę, chór. Wcześniej kuria diecezjalna otrzymuje szczegółowe wskazania na temat celebracji Mszy Świętej.

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI
Członkowie:
ks. Andrzej BANASZEK
ks. Jarosław PATER
ks. Piotr PAWLUKIEWICZ
dk. Bogdan SADOWSKI
ks. Robert TYRAŁA
ks. Andrzej ZAJĄC
ks. Piotr STUDNICKI
ks. Maciej MAKUŁA SDB

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław PATER

Adres korespondencyjny:
abp Józef GÓRZYŃSKI
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
e-mail: kuriaol@olsztyn.opoka.org.pl

Członkowie

ks. Leszek ADAMOWICZ
Paweł FAJGIELSKI
ks. Adam KACZOR
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
ks. Piotr STANISZ
ks. Dariusz WALENCIK

Delegat KEP ds. Egzorcystów w Polsce:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
ks. Bogdan CZĘSZ
ks. Wojciech NOWACKI
ks. Mariusz ROSIK
ks. Marek SZYMULA
ks. Sławomir BUKALSKI

Informacje Episkopatu

Kamilu, znamy się. Jesteś chwałą Polski i radością Polski, a zwłaszcza Podhala i Twojej parafii - Zębu. Jestem z Tobą. Niech Pan Bóg błogosławi...

- Aborcja naprawdę w żadnym przypadku nie jest OK. To życie jest wartością, szczególnie w jego początkowym etapie, gdy poczęty człowiek jest całkowicie bezbronny...

Działalność duszpasterska i ewangelizacyjna w środowiskach polonijnych, II Kongres Młodzieży Polonijnej (28 lipca - 5 sierpnia) i planowane obchody 100-lecia niepodległości przez Polskę w...

PODZIEL SIĘ