„Życzę, abyśmy byli znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan”, powiedział Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, Przewodniczący Komisji Duchowieństwa, w życzeniach skierowanych do kapłanów na Wielki Czwartek.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wracamy do Wieczernika, do źródeł naszego kapłaństwa, do naszej posługi, która ma swoje źródło i swój początek w Chrystusie Zmartwychwstałym. On daje nam dar swojego Ducha, posyła nas do naszych sióstr i braci.

Życzę więc wszystkim, abyśmy w szczególny sposób odnowili w sobie łaskę sakramentu, który został nam dany przez włożenie rąk. Abyśmy także w sposób odważny, z nadzieją głosili Chrystusa naszym siostrom i braciom.

Dziękując Wam wszystkim, drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie za Waszą posługę, życzę, abyśmy tak odnowieni stawali się dla tego świata znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan.

Arcybiskup Wojciech Polak
Prymas Polski