1 czerwca: XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000

0
1607

1 czerwca odbędzie się XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem: „Wiesz, że Cię kocham”. Słowa te, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana (J 21,15), towarzyszą uczestnikom spotkań lednickich od wielu lat. Prowadzą one w modlitwie na Polach Lednickich, wyśpiewywanej tysiącami głosów: „Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz, miłuję Cię!”. 

Wiedzeni intuicją Ojca Jana W. Góry OP, pierwszego duszpasterza Lednicy, uczesnicy spotkania czerpać będą z przemówienia św. Jana Pawła II, wygłoszonego do młodych w Krakowie w 1987 roku. Ojciec Święty wskazał wówczas na Eucharystię jako na sakrament dający „siłę przebicia”, czyli moc potrzebną do zmagania się z codziennością, ze wszystkim, co jest wyzwaniem dla młodego życia. Papież powiedział również, że „człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”.

Program spotkania:

8.00 Otwarcie Pól Lednickich
Spowiedź
12.00 Anioł Pański
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 Rozpoczęcie XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000
Część I: Opowiem Ci o spowiedzi
Część II: Opowiem Ci o Eucharystii
20.00 Eucharystia
Godzina św. Jana Pawła II
Część III: Opowiem Ci o Miłości
23.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.45 Wybór Chrystusa
24.00 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia

Symbole spotkania:

PIECZĘĆ

Używana od najwcześniejszych czasów jako sposób uwierzytelniania dokumentów i potwierdzenia własności. Przypomni Ci o tym, że wszyscy zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym w sakra- mencie chrztu oraz bierzmowania. W tym momencie Bóg zawarł przymierze z każdym z nas jako wyraz bezgranicznej miłości, a zostało ono wypełnione w Jezusie Chrystusie przez śmierć na krzyżu.

Tegoroczne spotkanie przepełnione będzie doświadczeniem Bożej miłości, która szczególnie przejawia się w sakramentach spowiedzi i Eucharystii. Za symbol będzie miało właśnie pieczęć. Zostanie w niej wyryte siglum odsyłające do Pieśni nad pieśniami. To nim zosta-
niesz opieczętowany jako dziecko nieskończenie miłosiernego Ojca. Tę pieczęć będziesz nosić w czasie XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000 oraz później, w codziennym życiu, jako znak, że Bóg nieustannie powtarza Ci słowa: „Wiesz, że Cię kocham”.

Wspólnota LEDNICA 2000 to ludzie w różnym wieku, porwani wizją ojca założyciela – charyzmatycznego dominikanina Ojca Jana W. Góry OP, którego główną troską było wychowanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i jej integralny rozwój – duchowy,
intelektualny i zawodowy.

Lednica 2000 / BP KEP

BRAK KOMENTARZY