W Ełku w niedzielę 18 września obchodzono centralne uroczystości 10-lecia Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. – Bądźmy otwarci na Boże Miłosierdzie i stawajmy się jego misjonarzami – mówił podczas Mszy Świętej bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zostało powołane jako odpowiedź na prośbę Jana Pawła II i Benedykta XVI o to, by Kościół w Polsce wysyłał więcej misjonarzy na misje, a także by wspierał ich duchowo i materialnie. – Celem tego dzieła jest animacja misyjna czyli budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych i organizowanie pomocy misjonarzom. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bogu za istnienie tego dzieła a także wszystkim jego darczyńcom – mówił bp Jerzy Mazur w homilii.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pozdrowił misjonarzy i zapewnił o duchowej i materialnej pamięci. Przypomniał, że około pięciu miliardów ludzi nie zna Dobrej Nowiny o Zbawieniu i nie wierzy w Chrystusa. – Niech ten dzień będzie dniem modlitwy za tych ludzi, aby dotarła do nich Ewangelia – zachęcił.

Odnosząc się do czytanego podczas liturgii Słowa Bożego, bp Mazur zauważył, że przypowieść o nieuczciwym rządcy może budzić zdziwienie, bo wydaje się być pochwałą nieuczciwości. – Bóg będzie zawsze zadowolony, gdy jego majątkiem będziemy się dzielić z ubogimi – wyjaśnił.

Podkreślił, że Jezus zachęca nas do roztropności i przebiegłości w drodze do zbawienia, do podjęcia ostatecznej decyzji. Jak zauważył, konieczne jest dokonanie wyboru między Bogiem a mamoną, egoizmem a miłością, Bogiem i szatanem. – Chrześcijanin musi otworzyć swe serce na wspaniałomyślność, która wyraża się w szczerej miłości do wszystkich i modlitwy za wszystkich.

Hierarcha przywołał również postać beatyfikowanego niedawno ks. Władysława Bukowińskiego. – Chciał być wśród opuszczonych i cierpiących, odprawiał Msze Święte, udzielał sakramentów, katechizował w ukryciu i bez pozwolenia. Był to kapłan heroicznej wiary odznaczający się bezgraniczną dobrocią i miłosierdziem – mówił biskup o nowym błogosławionym.

Wyjaśnił, że jego heroizm i odwaga w wierze płynęły z Ducha Świętego. – My też mamy iść i głosić orędzie zbawcze – zwrócił się do wiernych. Na zakończenie homilii Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji powiedział, że przez chrzest wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami. Zachęcił wszystkich do życia chrztem świętym. – Dzielmy się talentami i umiejętnościami, wiarą, przebaczeniem, miłością i miłosierdziem – zakończył kaznodzieja.

Ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, wyjaśnił czym zajmuje się dzieło. „Jesteśmy agendą Komisji Episkopatu Polski i zajmujemy się wspieraniem finansowym naszych misjonarzy. Pracują oni w 97 krajach świata. Najczęściej są to kraje bardzo ubogie, zacofane gospodarczo i kulturowo. Misjonarze zatem nie tylko pełnią ściśle religijne zadania – głoszą Ewangelię i budują wspólnoty kościelne, ale pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Pomagają tym, do których są posłani. Prowadzą szkoły i przedszkola, internaty i bursy. Pomagają dzieciom z najuboższych rodzin w zdobyciu zawodu. Walczą z analfabetyzmem wśród dorosłych, uczą pracy na roli”- mówił kapłan. Dodał, że przy placówkach misyjnych, obok form edukacyjno-wychowawczych powstają także szpitale. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” od dziesięciu lat pomaga misjonarkom i misjonarzom, przekazując pieniądze na realizacje projektów charytatywnych, ewangelizacyjnych, medycznych i edukacyjnych.

Podczas procesji z darami wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z Ełku przekazali czek na budowę studni w Kamerunie. Na zakończenie Eucharystii ks. Zbigniew Sobolewski zawierzył Dzieło „Ad Gentes”, misjonarki, misjonarzy, wolontariuszy oraz wszystkich darczyńców Bożemu miłosierdziu. Do późnych godzin popołudniowych uczestnicy świętowali jubileusz w alejach misyjnych.

Dzieło pomocy „Ad Gentes” zostało utworzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 roku. Jego celem jest wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji, a także wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarz. Do zadań działa należy również animacja i edukacja misyjna.

KAI/BP KEP

Zobacz też: www.adgentes.misje.pl

BRAK KOMENTARZY