W niedzielę 9 października kończymy obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia ustanowionego przez papieża Franciszka.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat i nasz kraj oraz poruszenie zagadnień związanych z potrzebą rozwijania świadomości i aktywności na rzecz poszanowania środowiska.

Zagadnienia, które zostaną podjęte w czasie konferencji:

1.     Poszanowanie dzieła stworzenia wyrazem miłości do Boga.

2.     Edukacja i komunikacja – siostry w służbie ekologii.

3.     Szkoła w służbie edukacji ekologicznej.

4.     Komunikacja i edukacja społeczna w ujęciu NFOŚiGW.

5.     Lasy naszym wspólnym dobrem i wspólną troską.

6.     Cele i zadania na najbliższy czas – nowe kierunki w NFOŚiGW.

7.     Angażowanie się środowisk lokalnych na przykładzie WFOŚiGW.

8.     Edukacja ekologiczna środowisk lokalnych przez praktyczną aktywności na przykładzie Lasów Państwowych

9.     Ambona w służbie poszanowania Bożego stworzenia.

10.  Misja mediów katolickich, prezentacja fragmentu filmu Gratias Domine.

Po zakończeniu konferencji (godz. 16.00) będzie czas na dyskusję panelową i wolne wnioski w gronie wszystkich obecnych na konferencji. Koniec spotkania przewidziany jest na godz.16:30.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można wysyłać na adres redakcja@ekomaika.pl do poniedziałku 10 października do godz. 12.00.

Organizatorami konferencji są Zespół LAUDATO SI przy Radzie ds. Społecznych przy KEP, Fundacja Instytut Mediów, Ekologiczna Agencja Informacyjna.

Link do konferencji GRATIAS DOMINE 10.10.22, godz. 15. 15 platforma ZOOM:

https://youtu.be/Hrgk1dmQ4Q

Zespół LAUDATO SI