1 lutego 2018 roku przypada 100. rocznica zmarłego w 2012 roku abp. Ignacego Tokarczuka. Rok 2018 jest decyzją Sejmu RP rokiem mu poświęconym. W dniu 100. rocznicy urodzin śp. abp. Ignacego Tokarczuka 1 lutego odbędzie się m.in. sympozjum w auli Instytutu Teologicznego WSD w Przemyślu, a także sesja popularnonaukowa w gmachu Jarosławskiego Opactwa.

Wśród wielu wydarzeń, mających upamiętniać abp. Ignacego Tokarczuka znalazła się m.in. sesja popularnonaukowa nt. jego osoby i dzieła. Rozpoczęła ją Eucharystia w Jarosławskiej Kolegiacie, której przewodniczył bp Edward Frankowski. Podczas homilii przypomniał nauczanie i dzieło Niezłomnego Pasterza, podkreślając Jego niezwykłe umiłowanie liturgii oraz wytrwałość w budowaniu nowych świątyń.

Abp Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. koło Zbaraża. W 1942 r. ukończył konspiracyjne Seminarium Duchowne we Lwowie i otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1951 r. uzyskał stopień doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Sakrę biskupią otrzymał w Przemyślu 6 lutego 1966 r. Rozpoczął wówczas program budownictwa sakralnego, dzięki któremu, mimo sprzeciwu komunistów, do roku 1993 powstało w diecezji przemyskiej ponad 400 nowych kościołów. Zaskarbił sobie szacunek i oddanie wiernych bezkompromisowymi kazaniami i tworzeniem nowych więzi społecznych w Kościele.

Biskup Ignacy Tokarczuk jako zdecydowany przeciwnik sowieckiej okupacji Polski był przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa zaciekle zwalczany, inwigilowany i fałszywie oskarżany przed wiernymi i zwierzchnikami kościelnymi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1992 r. został arcybiskupem metropolitą przemyskim.

W 2006 r. został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz wolności Ojczyzny. Abp Ignacy Tokarczuk zmarł 29 grudnia 2012 r. w Przemyślu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

>>Więcej

Posłuchaj też:
>>Wspomnienia o abp. Tokarczuku

na pdst. www.przemyska.pl

BRAK KOMENTARZY