Rok 2016 to rok 150. rocznicy urodzin i Chrztu świętego (20 i 22 lipca 1866 r.) oraz 125. rocznicy święceń kapłańskich (5 lipca 1891 r.) bł. Ignacego Kłopotowskiego. W związku z tymi rocznicami Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej świętuje swój rok jubileuszowy.

– Jest to dla nas czas szczególnego dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar naszego założyciela oraz okazja do spojrzenia głębiej na pozostawione przez niego świadectwo życia byśmy realizując nasz charyzmat mogły lepiej naśladować Jezusa Chrystusa i służyć drugiemu człowiekowi – mówi przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek matka Stefania Grażyna Korbuszewska CSL.

Dodała jednocześnie, że poprzez swoje życie i apostolstwo siostry chciałyby przybliżyć ludziom świeckim postać swojego założyciela i zaprosić ich do podążania duchową drogą którą pozostawił on w Kościele.

Zapowiedziała, że w roku jubileuszowym zgromadzenie zamierza przyjrzeć się postaci błogosławionego z pięciu perspektyw nakreślających jego życie i posługę. – Tym co najmocniej charakteryzowało duchowość ks. Ignacego to ogromna wdzięczność Bogu za dar powołania. Z tego wypływało później całe jego apostolskie zaangażowanie – powiedziała m. Stefania CSL.

Wspomniała, że drugim śladem cechującym błogosławionego, któremu siostry będą się przyglądały to umiłowanie prawdy. – Głosił ją zarówno słowem mówionym jak i pisanym. Stając w jej obronie był gotów nawet narazić na szwank prowadzone przez siebie gazety, o czym sam wielokrotnie wspominała na łamach prasy – przypomniała przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Mówiąc o zaangażowaniu apostolskim ks. Kłopotowskiego wspomniała o prowadzonych przez niego licznych dziełach miłosierdzia. – To kolejna płaszczyzna jego życia, która bardzo mocno wpisuje się w przeżywany obecnie w Kościele Rok Jubileuszowy. Ks. Kłopotowski widząc ludzką biedę – moralną i materialną, śpieszył ludziom z pomocą dając im zarówno chleb dla ciała jak i chleb dla ducha. Temu ostatniemu służyło między innymi założone przez niego wydawnictwo – zauważyła matka Stefania.

Wspomniała również o pracowitości ks. Kłopotowskiego oraz jego umiłowaniu modlitwy – Od niej rozpoczynał i kończył każdy dzień i tam też szukał światła w pracy duszpasterskiej.

Obchody roku jubileuszowego rozpoczął piknik bł. Ignacego w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze, gdzie przez wiele lat był on proboszczem.

W ciągu roku przewidziane są miedzy innymi dwie pielgrzymki. – 3 lipca na zakończenie swoich rekolekcji siostry udadzą do katedry drohiczyńskiej, gdzie ich założyciel został ochrzczony. Natomiast 9 września wyruszy z Drohiczyna trzydniowa piesza pielgrzymka do Loretto na doroczne uroczystości odpustowe, które odbędą się 11 września. Będzie ona szła pod hasłem „Od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego”.

Ks. Ignacy Kłopotowski urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce koło Drohiczyna. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej. Przez czternaście lat prowadził wykłady z Pisma Świętego, katechetyki, kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kanonicznego w lubelskim seminarium duchownym. W tym samym czasie pracował w wikariacie katedralnym, a następnie jako rektor kościoła św. Stanisława.

W roku 1913 roku został mianowany wikariuszem przy kościele św. Anny w Warszawie, a rok później rektorem kościoła przy ul. Freta. Po sześciu latach został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na warszawskiej Pradze, gdzie z myślą o najuboższych rozwinął działalność wydawniczą. W Loretto koło Wyszkowa założył ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla staruszek.

Chcąc zapewnić ciągłość i rozwój swoich prowadzonych przez siebie dzieł 31 lipca 1920 założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Obecnie liczy ono ok 200 zakonnic. Poza Polską posługują one jeszcze w pięciu krajach: na Ukrainie, w Rosji, w Rumunii, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych.

Bł. ks. Kłopotowski zmarł nagle 7 września 1931 r. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Zgodnie z jego wolą, 26 września 1932 r. jego ciało złożono na cmentarzu w Loretto.

mag/KAI

Fot. loretanki.pl

BRAK KOMENTARZY