W środę, 16 grudnia 2020, o godz. 12.00, odbędzie się w Lublinie, w Sali Senatu KUL (Gmach Główny, I piętro – GG 208) konferencja prasowa online na temat opublikowanego niedawno przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan ekumenicznego vademecum dla biskupów.

Wezmą w niej udział:

– abp dr hab. Stanisław Budzik (Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, Wielki Kanclerz KUL)

– bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP)

– ks. prof. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii KUL)

– ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL)

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=HMx966zfr4A

4 grudnia 2020 Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała liczący ok. 50 stron dokument pt. Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne.

Jak stwierdził kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, dokument ma być przewodnikiem, „busolą” w ekumenicznej drodze biskupa wraz z jego diecezją.

Vademecum bazuje na istniejących dokumentach Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, ale wybiera z nich treści najbardziej praktyczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia ruchu ekumenicznego.

Dokument opisuje jaka powinna być ekumeniczna postawa katolików, zwłaszcza biskupów, charakteryzuje ekumeniczne struktury Kościoła i jego sposoby działalności: „ekumenizm duchowy”, „dialog miłości”, „dialog prawdy” i „dialog życia”, który zawiera w sobie „ekumenizm duszpasterski”, „ekumenizm praktyczny” i „ekumenizm kulturowy”.

Niezwykle cenną rzeczą Vademecum są jego zalecenia praktyczne, które w sposób prosty i konkretny przekładają wyłożoną wcześniej treść na język czynów.

Do Vademecum dołączono niezwykle użyteczny aneks, który zawiera syntetyczny opis partnerów Kościoła katolickiego w ekumenicznym dialogu międzynarodowym. Odnajdziemy tam krótką charakterystykę najważniejszych Kościołów i organizacji chrześcijańskich, obejmującą czasem ich historię, strukturę, niekiedy liczebność, ich akcenty doktrynalne i duchowe oraz zaangażowanie ekumeniczne w dialogu z Kościołem katolickim (np. fazy dialogu, nazwy komisji i tytuły dokumentów).

Wersje językowe Vademecum zostały umieszczone na stronie internetowej Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2020/2020-12-04-vademecum-online.html.). Polskie tłumaczenie jest w trakcie przygotowywania.

Wśród wskazań praktycznych Vademecum dla biskupów znalazły się m. in. następujące:

  • Wyznaczenie diecezjalnego delegata (referenta) ds. ekumenizmu.
  • Powołanie diecezjalnej komisji ekumenicznej.
  • Zachęta do mianowania parafialnych asystentów ds. ekumenizmu.
  • Dzielenie się dokumentacją i zasobami ekumenicznymi przez diecezjalną stronę internetową.
  • Określenie wspólnych potrzeb duszpasterskich z osobami odpowiedzialnymi za inne wspólnoty chrześcijańskie.
  • Uczenie się na duszpasterskich inicjatywach innych wspólnot.
  • Spotykanie się z rodzinami mieszanymi wyznaniowo i wsłuchiwanie się w ich doświadczenia.
  • Zaznaczanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumenicznie zorganizowaną modlitwą (nabożeństwem).
  • Wydawanie z osobami odpowiedzialnymi za inne wspólnoty chrześcijańskie wspólnych przesłań na uroczystości kościelne (np. Narodzenie Pańskie, Wielkanoc).
  • Zapraszanie, kiedy to stosowne, innych przywódców chrześcijańskich na ważne liturgiczne celebracje i wydarzenia.

Ks. Sławomir Pawłowski SAC