16 maja: XII konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna”

0
923

16 maja 2019 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego XII konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska”.

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” poświęcona jest problematyce wyrażonej tytułem „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska”. Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię – nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice Laudato si’. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

Program konferencji:

9.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia gości honorowych

10.00-10.30 Mons. prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Rola ludzi dobrej woli w kwestii ekologicznej w wypowiedziach papieża Franciszka

10.30-10.50 o. dr Stanisław Jaromi, Dialogiczny i mediacyjny potencjał ekologii integralnej

10.50-11.10 ks. prof. Ryszard Sadowski, Rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce

11.10-11.30 Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.30-13.00 abp dr Wiktor Skworc, Ekologiczne inicjatywy Kościoła na Śląsku

13.00-13.20 – Tomas Insua, Ekologiczne inicjatywy Global Catholic Climate Movement

13.20-13.40 Weronika i Elgars Felcis, Odpowiedź Kościoła w małym państwie na kryzys ekologiczny – czy możliwa jest diecezja samowystarczalna energetycznie i neutralna klimatycznie? Szanse i wyzwania na przykładzie Diecezji Ryskiej

13.40-13.55 Emilia Ślimko, Szkoła liderów ekologii integralnej i inne inicjatywy Ruchu Ekologicznego Franciszka z Asyżu

13.55-14.10 ks. dr Andrzej Lubowicki, Młode pokolenie katolików wobec problemów ekologicznych na przykładzie inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

14.10-14.25 NFOŚ, Pozyskiwanie funduszy z NFOŚ przez podmioty religijne na rzecz działań prośrodowiskowych

14.25-15.10 Panel z udziałem wszystkich referentów nt. efektu synergii ekologicznych działań Kościoła w Polsce

UKSW / BP KEP

BRAK KOMENTARZY