17 września w Zamościu, w 300. rocznicę zakończenia Synodu Zamojskiego, odbędzie się sesja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Zamojskie pod hasłem „SYNOD ZAMOJSKI 1720-2020 IN MEMORIAM”. Sesja poprzedzona będzie Mszą św. w katedrze zamojskiej o godzinie 17.00. W uroczystościach weźmie udział Metropolita Przemysko-Warszawski abp Eugeniusz Popowicz wraz z duchowieństwem greckokatolickim.

We wrześniu tego roku mija 300 lat od ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła Greckokatolickiego, jakim był Synod Zamojski, który obradował w trzech sesjach 26 sierpnia oraz 1 i 17 września 1720 roku i został zwołany przez metropolitę unickiego Leona (Lew) Kiszkę OSBM (ur. 1668, zm. 1728). Na Synodzie, który odbywał się w cerkwi św. Mikołaja, obradowało 140 uczestników. Synodowi przewodniczył nuncjusz papieski w Polsce Girolamo Grimaldi z metropolitą Lwem Kiszką. Na Synodzie było obecnych siedmiu unijnych biskupów, protoarchimandryta Bazyliańskiego Zakonu Antonij Zawadzki. Byli również księża, którzy reprezentowali duchowieństwo i wiernych z całej Kijowskiej Metropolii.

Pierwsze publikacje dokumentów soborowych zostały opublikowane w 1724 roku, a następnie w 1858 i 1883 roku, były to rzymskie edycje przygotowane przez Kongregacje Propagandy Wiary. Dokumenty, postanowienia Synodu Zamojskiego dotyczą: doktryny, organizacji, administracji, prawa i liturgii Kościoła Greckokatolickiego. Synod Zamojski wzmocnił integrację metropolii kijowskiej z Kościołem Katolickim, zapoczątkowaną aktem Unii Brzeskiej z 1596 roku.

ks. Bogdan Stepan, Przemyśl

Program uroczystości:

17:00   Msza św. w katedrze. Przewodniczy Ordynariusz Zamojski Bp Marian Rojek. Miejsce: Katedra Zamojska
19:00 – 20.45 Konferencja z prezentacją książki. Miejsce: Ratusz Zamojski, sala Consulatus

Otwarcie konferencji

Sesja I . „Wokół Synodu Zamojskiego”
dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie), Zamość gospodarzem Synodu Kościoła ruskiego archimandryta dr Sergiusz Gajek MIC (Mińsk, Białoruś), Synod Zamojski i Kościół greckokatolicki na Białorusi
ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Lublin), Znaczenie Synodu Zamojskiego dla Katolickich Kościołów Wschodnich

Moderator: mgr Andrzej Urbański (dyrektor Muzeum Zamojskiego)

Sesja II. Prezentacja książki
„Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami”, Wyd. Avalon, Kraków 2020.
ks. prof. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski), Spojrzenie na Synod Zamojski po 300-tu latach
dr hab. Łukasz Marzec (UJ, Kraków), Inspiracje prawne Synodu Zamojskiego
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJP II (Kraków), Liturgia Kościoła greckokatolickiego w świetle Synodu Zamojskiego
Moderator: ks. prof. Józef Marecki, (IPN, UPJP II w Krakowie)

Sesja III. Panel dyskusyjny
– pytania i dyskusja
– Piotr Bunar (dyrektor Wydawnictwa „AVALON”), Przedstawienie publikacji Statutów Synodu

Moderator: ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJP II (Kraków)
Zakończenie konferencji