W 18. rocznicę ingresu do katedry poznańskiej abp Stanisław Gądecki w kaplicy domu arcybiskupiego celebrował Mszę św. z biskupami pomocniczymi archidiecezji.

„18 lat to rocznica niewątpliwie poważna: 18 lat to dojrzałość” – żartował podczas uroczystości bp Grzegorz Balcerek. Poznański biskup pomocniczy podkreślił, że uroczystość odbywa się bez bezpośredniego udziału wiernych i księży.

„Jednak i oni modlą się dzisiaj w całej archidiecezji za naszego pasterza. W tych dniach niejeden z kapłanów mówił z wdzięcznością o wielkiej roztropności księdza arcybiskupa w obliczu pandemii” – zauważył bp Balcerek.

W krótkiej homilii metropolita poznański skomentował tekst pierwszego czytania. Podobnie jak w początkach głoszenia słowa Bożego odpowiedzią Apostołów na spotykające uczniów Chrystusa przeciwności było zjednoczenie w gorliwej modlitwie, podobnie i dzisiaj nie należy zrażać się trudnościami, które przekraczają ludzkie możliwości, ale z wytrwałością wzywać Ducha Świętego i wiernie pełnić powierzoną Kościołowi zbawczą misję.

Metropolita poznański podziękował też wszystkim za codzienne wsparcie w posłudze w archidiecezji.

Abp Stanisław Gądecki został mianowany przez św. Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim 28 marca 2002 r. Uroczysty ingres do katedry poznańskiej odbył się 20 kwietnia 2002 r.

Od 2004 r. abp Gądecki był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a od 2014 r. jest przewodniczącym KEP. Od 2016 r. jest także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

www.archpoznan.pl