W czwartą niedzielę Adwentu, 19 grudnia w katedrze poznańskiej sakrę biskupią przyjmie biskup nominat Jan Glapiak. Głównym konsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dotychczasowy przewodniczący referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu ks. Jan Glapiak został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej 15 listopada br. Jednocześnie Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną Bisica.

Komunikat Nuncjatury

Uroczystości święceń biskupich będą miały miejsce w katedrze poznańskiej w najbliższą niedzielę. Rozpocznie je modlitwa za nowego biskupa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Msza św. połączona z obrzędem udzielenia sakry biskupiej rozpocznie się o godz. 15.20 i będzie transmitowana przez TVP Poznań, Telewizję TRWAM, Radio Emaus oraz w mediach społecznościowych.

Głównym konsekratorem nowego biskupa będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a współkonsekratorami – biskup kaliski Damian Bryl i poznański biskup pomocniczy Szymon Stułkowski.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Jan Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie. Jest doktorem w zakresie prawa kanonicznego. W archidiecezji poznańskiej dotychczas pełnił m.in. funkcję przewodniczącego referatu prawnego, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w kurii metropolitalnej w Poznaniu oraz obrońcy węzła małżeńskiego w metropolitalnym sądzie duchownym. Był też delegatem arcybiskupa poznańskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Dewiza biskupa nominata Jana Glapiaka została zaczerpnięta z Ewangelii według Świętego
Jana 19,27 i brzmi „Ecce mater tua” (Oto matka twoja). Słowa te nawiązują do maryjnej duchowości biskupa nominata, który przez wiele lat opiekował się wspólnotą Żywego Różańca w archidiecezji poznańskiej. Również w herbie biskupim znajdują się symbole, które oprócz Jezusa ukrzyżowanego oznaczają Maryję, która uczestniczyła w męce swojego Syna – złoty krzyż liliowy oraz srebrna lilia.

www.archpoznan.pl/ BP KEP

Zobacz też:

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie archidiecezji poznańskiej

Opis herbu biskupa nominata

Fot. archpoznan.pl