Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski Forum Posługi Więziennej REINTEGRACJA 360, które odbędzie się 21 kwietnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. 

Forum Posługi Więziennej (Prison Ministry Conference) to odbywająca się co dwa lata konferencja gromadząca nie tylko osoby pracujące w systemie wymiaru sprawiedliwości w zakładach karnych, ale także wszystkich zainteresowanych posługą w więzieniach oraz  wolontariatem.

Forum Posługi Więziennej jest wydarzeniem o wymiarze europejskim – wśród mówców oraz uczestników pojawią się zaproszeni gości między innymi z: Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rumunii. Wydarzenie to stanie się platformą wymiany pomysłów i doświadczeń.

Podczas Forum Posługi Więziennej konferencję wygłoszą m.in. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, ks. Adam Jabłoński, kapelan więzienny, ks. Józef Krawiec, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz o. Jan Dezyderiusz Pol, zastępca naczelnego kapelana więziennictwa.

Zapisy

Program:

9:00 Rejestracja

9:45 Rozpoczęcie

10:20 SESJA I

 • Dlaczego Kościół ma iść do więzienia? // abp Grzegorz Ryś

 • Więzienie miejscem dla wolontariuszy // płk Grzegorz Futyma

 • Więzienie – perspektywa kapelanów // ks. Adam Jabłoński  / o. Jan Dezyderiusz Pol

11:20 Przerwa kawowa

11:50 SESJA II

 • Czym jest Alpha i dlaczego prowadzimy ją w więzieniach? // Stanisław Cinal

 • Systemowe wsparcie postpenitencjarne – doświadczenia brytyjskie // Paul Cowley

 • Towarzyszenie osadzonym w więzieniu i po jego opuszczeniu // ks. Józef Krawiec

12:50 Przerwa na lunch

13:50 SESJA III

 • Alpha w Więzieniu – doświadczenia brytyjskie // Steve Page

 • Trwała przemiana // Gram Seed / Krzysztof Kurek

 • Powroty do życia // Ośrodek Readaptacyjny Czerwony Bór /  Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA

14:40 Przerwa kawowa

15:00 SESJA IV

 • Dlaczego chodzimy do więzień? Perspektywa wolontariuszy  // Witold Kacała / Adam Szczyrba / Henryk Ciosmak

 • Global Leadership Network – “Grander Vision” projekt współpracy z Zakładami Karnymi // Piotr Gąsiorowski

 • Świadectwo // Dez Johnston

16:15 Zakończenie

Maciej Tabor / BP KEP