W dniach 24-27 czerwca br. w Belgradzie, w Serbii, odbędzie się Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei. Ku Kościołowi synodalnemu i misyjnemu”. W spotkaniu weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

Spotkanie będzie składało się z siedmiu sesji roboczych. Jedna z nich poświęcona będzie w całości kwestiom związanym z Europą. Głos zabiorą m.in. bp Mariano Crociata – przewodniczący COMECE, abp Noël Treanor – nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej, ks. Marco Ganci – stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.

W czasie jednej z sesji prefekt Dykasterii ds. Biskupów kard. Robert Francis Prevost OSA przedstawi sprawozdanie na temat ewangelizacyjnego i misyjnego wymiaru Kościoła w Europie.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) powstała w 1971 roku. Sekretariat Rady mieści się w Rzymie. Zgodnie ze statutem z 1993 roku poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

CCEE/ BP KEP
Fot. CCEE