Komenda Główna Policji, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna zapraszają na briefing inaugurujący akcję informacyjno-edukacyjną „Świeć przykładem – Bądź widoczny”. Spotkanie odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa).

      Na spotkaniu z mediami obecni będą:

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Ciarka,

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Leszek Gęsiak SJ,

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza

oraz przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

4. edycja akcji informacyjno-edukacyjnej Świeć Przykładem, w której Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna zachęcają do dawania dobrego przykładu i zadbania o bycie widocznym na drodze poprzez noszenie w sposób prawidłowy elementów odblaskowych.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Samo posiadanie elementu odblaskowego nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy nosić odblaski w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie ilustracyjne: Episkopat.pl/ Archiwum