W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia o godz. 15.00 w katedrze wrocławskiej, odbędzie się sakra biskupia ks. Macieja Małygi. Głównym konsekratorem będzie abp Józef Kupny, a współkonsekratorami bp Ignacy Dec i bp Jacek Kiciński CMF, który wygłosi homilię. 

10 marca ks. Małyga został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Abp Józef Kupny skierował list do wiernych archidiecezji wrocławskiej, zapraszając w nim na sakrę biskupią Biskupa nominata.

Zawołanie biskupie Biskupa nominata brzmi: „Diligenti Mundum” – „Temu, który umiłował świat”.

archidiecezjawroc.pl / BP KEP

Fot. Archidiecezja Wrocławska