W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 24 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. W tym kraju jest to liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan – narodowego sanktuarium maryjnego.

Doroczny dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach ustanowił w 2007 roku papież Benedykt XVI w „Liście do chińskich katolików”. „Kościół katolicki, który jest w Chinach, ma misję nie polegającą na zmianie struktur lub administracji państwa, ale na głoszeniu ludziom Chrystusa, Zbawiciela świata. (…) Nie może też jednak i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość. Musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać” – napisał Benedykt XVI.

W Polsce obchody Dnia Modlitw za Kościół w Chinach przygotowuje powołane w 2011 roku Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, które m.in. pomaga w kształceniu w naszym kraju chińskich sióstr zakonnych i kleryków.

www.sinicum.pl/ BP KEP

Zobacz też:
>>www.sinicum.pl

>>Modlitwa w intencji Kościoła w Chinach
>>Materiały liturgiczne

Fot: Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ

BRAK KOMENTARZY