W dniach 25-27 kwietnia br. odbędzie się coroczne spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Gospodarzem spotkania będzie biskup diecezji augsburskiej Bertram Maier.

Członkowie grupy kontaktowej podejmą na spotkaniu kwestie dotyczące m.in. trwającej wojny w Ukrainie, problemu uchodźców, pracy nad Synodem powszechnym o synodalności, a także ekologii.

W spotkaniu wezmą udział: ze strony niemieckiej – bp Bertram Maier z Augsburga, kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii, bp Wolfgang Ipold z Görlitz oraz szef komisji Justitia et Pax dr Jörg Lüer; ze strony polskiej obecny będzie abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski, oraz ks. prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Delegacji polskiej będzie towarzyszył również ks. prof. Grzegorz Chojnacki, obserwator niemieckiej „Drogi Synodalnej” z ramienia KEP.

Podczas spotkania odbędzie się również pożegnanie byłych członków grupy kontaktowej: ze strony niemieckiej – abp. Ludwiga Schicka, emerytowanego arcybiskupa Bambergu, oraz ze strony polskiej – bp. Jana Kopca, biskupa seniora diecezji gliwickiej.

BP KEP