4 lipca o godz. 10. na statku „Wratislavia” we Wrocławiu przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego będzie celebrowana Msza św. w intencji Polskich Marynarzy Rzecznych z udziałem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

Po Mszy św. odbędzie się poświęcenie jednostek pływających oraz zwiedzanie statku „Westerplatte” szkolnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa IPN o/Wrocław pn. „Z dala od bursztynowego brzegu…” prezentowana na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego.

Ogólnopolskie obchody Dni Marynarzy Rzecznych organizowane są co roku w pierwszy weekend lipca. Jest to święto związane z przedwojenną tradycją Dnia Marynarza, które zostało ustanowione w dniu 3 lipca 1919 r. po zwycięskiej bitwie Flotylli Pińskiej, formacji, której współczesna Polska Żegluga Śródlądowa jest spadkobiercą i kontynuatorem.

Program obchodów Dni Marynarzy Rzecznych

3 lipca 2021 (sobota)

 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marynarzy Flotylli Pińskiej w Świątnikach koło Wrocławia.
 • Złożenie kwiatów na grobie kmdra Stefana Frankowskiego, Komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, nauczyciela marynarzy Pińskich.
 • Złożenie kwiatów pod tablicą pamięci pracownikom ODGW, którzy zginęli w 1946 przy rozminowywaniu.
 • Złożenie kwiatów na nagrobku kmdra Mieczysława Wróblewskiego, pierwszego kierownika administracji bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej we Wrocławiu, którego grób odznaczono insygnium Ojczyzna Swemu Obrońcy.

4 lipca 2021 (niedziela)

8:30-9:30

 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Pionierów Odry przy ul. Kochanowskiego 91B we Wrocławiu.

10:00-11:00

 • Powitanie gości.
 • Msza Święta w intencji Polskich Marynarzy Rzecznych na statku Wratislavia.
 • Występ orkiestry dętej 11:00 – 12:00
 • Podpisanie umowy przekazania motorówki UŻŚ na potrzeby Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
 • Wystąpienie przedstawiciela Ligi Morskiej i Rzecznej.
 • Poświęcenie jednostek pływających.

5 lipca 2021 (poniedziałek)

 • Wyjazd gości na śluzę na stopniu wodnym w Malczycach.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa wszystkich chętnych do poświęcenia jednostek pływających na adres:

urzad@wroc.uzs.gov.pl lub telefonicznie pod nr 71/333-08-20.

Krajowe Duszpasterstwo Żeglugi Śródlądowej / BP KEP