Katolicka Agencja Informacyjna
Zespół Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
oraz
Fundacja „Signum Magnum”

zapraszają na konferencję prasową nt.
„Trzeźwi – wolni – szczęśliwi.
Uzależnienia jako źródło przestępstw”
realizowaną w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni”

W spotkaniu udział wezmą:

Bp Tadeusz Bronakowski

doktor prawa kanonicznego, Biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Ks. Piotr Kulbacki

dr hab. profesor KUL, Wydział Teologii – Instytut Liturgiki i Homiletyki, Członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia Człowieka. Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Agnieszka Muzyk

dr socjologii, pracownik dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Mariusz Jędrzejko

dr hab. profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, socjolog i pedagog społeczny. Ekspert w obszarze uzależnień behawioralnych i chemicznych. Badacz problemów zaburzeń wychowania oraz zachowań ryzykownych nastolatków.

Spotkanie poprowadzi

Marcin Przeciszewski

Prezes KAI

Spotkanie odbędzie się 30 grudnia (poniedziałek) o godz. 11.00

w Centrum Medialnym KAI w Warszawie

(Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9)

Pomysł projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” zrodził się w trakcie realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Podstawowym jego celem jest pomoc w wychowaniu młodych osób, aby przygotować ich do życia w wolności od uzależnień i zachowaniu trzeźwości w myśleniu, przeżywaniu i postępowaniu, jako ochrona przed przestępczością. Ponadto celem jest edukacja prawna społeczeństwa w zakresie wykorzystywania obowiązującego prawa po to, by chronić nieletnich przed łamaniem tegoż prawa.

W ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, powstała witryna internetowa wolnitrzezwi.pl, odbyło się szkolenie dla wychowawców, katechetów, działaczy i duszpasterzy trzeźwościowych oraz konferencja w Sejmie poruszająca prawne aspekty wychowania młodzieży w wolności i trzeźwości. Opracowano też poradnik dla nauczycieli i wychowawców „Miłość, wolność i odpowiedzialność”.

BRAK KOMENTARZY