W piątek 31 marca ulicami Żoliborza przejdzie XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Jej hasłem będą słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności”.

Procesja pokutna wyruszy tradycyjnie z kościoła św. Stanisława Koski, od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, przyjaciela i orędownika robotników. Przewiduje się, że w wydarzeniu weźmie udział 30 pocztów sztandarowych z regionów NSZZ Solidarność i zakładów pracy z całej Polski. Wśród delegacji znajdą się stoczniowcy, hutnicy, przedstawiciele sektora zbrojeniowego, lotniczego, spożywczego a także sportowcy, kolejarze, marynarze, reprezentanci wojska i straży pożarnej. Delegacje przybędą w mundurach a na ulicach Warszawy towarzyszyć im będzie orkiestra górnicza z Jaworzna.

Rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej tradycyjnie przygotowane zostaną przez przedstawicieli poszczególnych zawodów.

Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 17.00. Po jej zakończeniu procesja wyruszy na ulice Żoliborza. Całość przygotował i koordynuje ks. Michał Kotowski, duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej.

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki/ BP KEP