Pod hasłem „I poszli za Nim” odbywa się tegoroczna 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką. Każdego roku bierze w niej udział blisko 10 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski.

Pielgrzymce dzieci i młodzieży do Przasnysza i Rostkowa będzie towarzyszył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. O godz. 13.00, po przejściu przez Bramę św. Stanisława Kostki, będzie przewodniczył on Mszy św. dla dzieci, natomiast o godz. 18.00 Mszy św. dla młodzieży.

Pielgrzymka jak co roku odbywa się w dwóch grupach. Spotkanie dzieci zakończy się o godzinie 14.00. Natomiast spotkanie młodzieży około godziny 21.00, po koncercie zespołu „Rock and Fire”.

Św. Stanisław Kostka to patron dzieci i młodzieży. Urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z bratem Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia wyjechał z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny. Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na ucieczkę do Rzymu. Tam wbrew woli jego rodziców przyjęto go do nowicjatu. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Zmarł w wieku osiemnastu lat 15 sierpnia 1568 roku. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.

Program Pielgrzymki Dzieci:

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski,
kazanie okolicznościowe wygłosi ks. Wojciech Kruszewski
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży:

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
17.00 – program ewangelizacyjny „Hyde Park Młodych”
18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski,
kazanie okolicznościowe wygłosi ks. Przemek „Kawa” Kawecki SDB
19.30 – koncert zespołu „Rock and Fire”
ok. 21.00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

www.duszpasterski.pl/ BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: Twitter