W październiku br. polscy biskupi udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum” (dosł.: do progów Apostołów). Episkopat podzielony będzie na cztery grupy. Pierwsza z nich rozpocznie wizytę 4 października.

Każda grupa, oprócz pielgrzymki do grobów świętych Piotra i Pawła oraz spotkania z papieżem Franciszkiem, odwiedzi również – według wyznaczonego kalendarza – dykasterie Stolicy Apostolskiej. Ponadto biskupi będą celebrować Eucharystię w czterech bazylikach większych w Rzymie.

Zgodnie z prawem kanonicznym wizyty „ad limina” organizowane są co 5 lat. Poprzednia wizyta polskich biskupów miała miejsce w dniach 1-8 lutego 2014 roku. Jak podkreśla Posynodalna Adhortacja Apostolska „Pastores gregis”, podstawowym celem wizyty „ad limina Apostolorum” jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami a Katedrą Św. Piotra.

BP KEP