Upamiętnienie osoby i propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, a także kształtowanie postawy świadków wiary wśród osób świeckich ma na celu akcja „40 lat/40 historii=1 Papież”, do udziału w której zachęca jej organizator – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcja „40 lat/40 historii = 1 Papież” powstała w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

– Celem akcji jest zebranie świadectw ludzi, na których życie wpływ wywarła osoba i nauczanie św. Jana Pawła II – podkreślają organizatorzy.

Spisane historie mówiące o wpływie nauczania, osoby lub spotkania Jana Pawła II na życie konkretnych osób należy przesłać do 1 września 2018 r. na adres: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

40 wybranych przez Kapitułę świadectw zostanie opublikowanych w książce „40 lat/40 świadectw=1 Papież”, która będzie wewnętrznym drukiem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Autorzy trzech wybranych przez Kapitułę świadectw otrzymają nagrody rzeczowe.

– Zachęcamy do wzięcia w niej udziału wszystkich, którzy pod wpływem spotkań z Janem Pawłem II, pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny lub Jego nauczania, zmienili swoje życie – wyjaśnia ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin akcji można znaleźć na stronach:
Formularz zgłoszeniowy | Regulamin akcji 

Osoby, które będą wysyłały świadectwo listownie proszone są o pobranie pliku Formularz do zgłoszeń listownych, wydrukowanie i dołączenie uzupełnionego druku do listu.

Organizator opublikuje listę wyróżnionych świadectw 1 października na stronie www.dzielo.pl

Akcja objęta jest patronatem honorowym metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Niedziela/BP KEP