28-06-2018
1348

Akta Konferencji Episkopatu Polski
Rok 2018

Oświadczenie w sprawie promulgacji Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

 


 

Oświadczenie w związku z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim