28-06-2018
2059

Akta Konferencji Episkopatu Polski 2018 [PDF]

Oświadczenie w sprawie promulgacji Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim

Oświadczenie w związku z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim