Abp Gądecki o trzynastu relacjach z grup językowych i ich postulatach (9 października)

09-10-2018
1158

Pierwsza sesja dn. 9 października poświęcona była trzynastu relacjom zebranym w poszczególnych grupach językowych. Nowością było to, że została dołączona grupa języka portugalskiego. Relacje obejmowały ponad 300 poprawek. 

„Każda relacja jest innego ducha, oddaje charakter poszczególnych kontynentów. Kwestie poruszane w relacjach dotyczą dokumentu roboczego Instrumentum laboris. W relacjach postulowane jest bardziej pozytywne spojrzenie na młodzież, traktowanie młodzieży nie jako grupy pozostającej obok Kościoła, ile grupy przynależącej do Kościoła. Młodzież nie przypatruje się Kościołowi, ale stanowi część tej wielkiej rodziny jaką jest Kościół. Stąd też pragnienie, które często pojawiało się w dzisiejszych relacjach, aby Kościół przedstawiany był jako wielka rodzina, a także matka i nauczycielka” – stwierdził abp Stanisław Gądecki.

Jedne relacje były w formie narracji, inne w formie uwag. „Dotyczyły one przede wszystkim postulatów, aby Kościół był dzisiaj bardziej empatyczny, formujący, ale jednocześnie popierający różne ruchy i liturgie” – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski zauważył, że została także podkreślona misja zbawcza, dla jakiej został ustanowiony Kościół i w jakiej również uczestniczą ludzie młodzi. „Nie tylko młodzi ochrzczeni i bierzmowani, którzy są w Kościele, ale młodzi całego świata, różnych kultur i wierzeń. W tym kontekście zwrócono uwagę na formację duszpasterzy, którzy mieliby lepszy kontakt z młodzieżą za pomocą lepszej strategii pastoralnej. Jednocześnie podkreślano potrzebę edukacji młodych, prowadzącą do osobistego spotkania z Chrystusem w wierze, łasce, w byciu świadkiem Chrystusa, oraz do aktywnego uczestnictwa w budowania świata otwartego na rzeczywistości duchowe i ewangeliczne” – powiedział abp Gądecki.

BP KEP