„Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie” to temat konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Centrum Transferu Wiedzy KUL. 

Fotografie są ważnym dokumentem przeszłości, utrwalającym i podtrzymującym pamięć o przeszłości. W związku z rozwojem techniki digitalizacji, liczne kolekcje fotograficzne przechowywane w archiwach państwowych i instytucjach prywatnych są opracowywane, digitalizowane i udostępniane w formie wirtualnej. W 2008 r. powstało Narodowe Archiwum Cyfrowe, które w swoich zbiorach posiada największy zasób fotografii. Instytucja ta wprowadziła również system i infrastrukturę informatyczną usprawniająca cyfryzację i udostępnianie.

Archiwa kościelne w swoich zbiorach posiadają spuścizny fotograficzne różnych instytucji kościelnych, organizacji religijnych czy kapłanów. Zbiory te są w cieniu pozostałego zasobu, czekając na opracowanie i udostępnienie.

Celem konferencji jest rozpoznanie stanu opracowania zbiorów fotograficznych w archiwach kościelnych. Jak wielki jest to zasób, czy jest uporządkowany? Jakie najcenniejsze kolekcje fotograficzne zawiera? Jak jest przechowywany?

Podczas sesji zostaną przedstawione wskazówki metodyczne dotyczące opracowania dokumentacji fotograficznej oraz jej digitalizacji. W 2019 r. Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych wydał rozporządzenie dotyczące metodyki opracowania fotografii w zbiorach archiwów państwowych.

Podobnie ważna jest archiwizacja i opracowanie zdjęć cyfrowych. Chcemy też poznać zasady przechowywania i konserwacji spuścizny fotograficznej w archiwach. Sesja będzie miejscem prezentacji i wymiany doświadczeń związanych z opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem fotografii tradycyjnych i cyfrowych w archiwach kościelnych.

Do udziału w konferencji zaproszone są wszystkie osoby, które w swojej pracy
naukowej i zawodowej zajmują się archiwaliami, w tym spuścizną fotograficzną.

Konferencja będzie transmitowana online na kanale YouTube:

„Fotografie w archiwach kościelnych” Dzień 1 – YouTube

„Fotografie w archiwach kościelnych” Dzień 2 – YouTube

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL