5 lutego – 100-lecie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

0
2587

Papież Benedykt XV 5 lutego 1919 r. powołał biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Stanisława Galla na pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich. Z okazji 100-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego we wtorek, 5 lutego, w katedrze polowej o godz. 10.00 będzie koncelebrowana jubileuszowa Msza Święta. Eucharystii będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W sobotę 9 lutego o godz. 11:00 jubileusz będą celebrować księża kapelani z całej Polski. Słowo Boże podczas liturgii wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź.

***

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. rozpoczął się proces odbudowy sił zbrojnych. Temu procesowi towarzyszył także Kościół poprzez struktury duszpasterstwa wojskowego. Początkowo był to Urząd Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich, na czele którego stał ks. Jan Pajkert. W grudniu 1918 r. został on przekształcony w Konsystorz Polowy wyznania Rzymsko-Katolickiego.

Rząd polski wraz z biskupami czynił starania, by Stolica Apostolska ustanowiła Biskupstwo Polowe. Zabiegi te zostały uwieńczone sukcesem. 5 lutego 1919 r. Ojciec Święty Benedykt XV powołał bp. Stanisława Galla, pomocniczego biskupa warszawskiego, na urząd biskupa polowego Wojsk Polskich.

Decydujący wpływ na wybór bp. Stanisława Galla miał wizytator apostolski ks. prał. Achille Ratti. Rozeznał on, że wobec różnych uwarunkowań, ten biskup spośród proponowanych kandydatów (byli nimi jeszcze: bp Władysław Bandurski, honorowy kapelan Legionów Polskich, abp Józef Teofil Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego) najbardziej nadaje się do kierowania duszpasterstwem w Wojsku Polskim.

Wizytator apostolski ks. Achille Ratti 5 lutego 1919 r. ogłosił utworzenie przez papieża Benedykta XV Biskupstwa Polowego w Polsce i nominowanie na pierwszego biskupa Wojsk Polskich dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej bp. Stanisława Galla (1865–1942). Nominację otrzymał 8 lutego z rąk Naczelnika Państwa i następnego dnia objął swój urząd. Biskup Polowy został mianowany na stopień generała-porucznika. Obrał hasło biskupie: Stella Maris (Gwiazda Morza).

Przed pierwszym biskupem polowym, w czasie walk o granice państwa oraz wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), stanęło m.in. zadanie zorganizowania dostatecznej liczby kapelanów, których domagały się formacje walczące na różnych frontach, ich wyposażenie w kaplice polowe i niezbędny sprzęt liturgiczny oraz skoordynowanie duszpasterstwa wojskowego z aparatem wojskowym. Po ustaniu działań wojennych podjęto prace nad organizacją nowej struktury kościelnej w warunkach pokojowych i rozbudową kadry duchowieństwa wojskowego.

Następcą bp. Stanisława Galla był bp Józef Gawlina, który został konsekrowany 19 marca 1933 r. Podczas II wojny światowej zorganizował struktury duszpasterstwa wojskowego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w okupowanym kraju. Funkcję biskupa polowego pełnił do 1947 r.

Z przyczyn politycznych i ideologicznych duszpasterstwo wojskowe w Polsce po II wojnie światowej funkcjonowało w ramach Dziekanatu Wojska Polskiego, na czele którego stał Generalny Dziekan Wojska Polskiego, nie będący biskupem.

Dopiero 21 stycznia 1991 r., po przemianach społecznych i politycznych w kraju, Ojciec Święty Jan Paweł II odnowił Ordynariat Polowy, który kontynuuje misję duszpasterską Biskupstwa Polowego. Pierwszym biskupem polowym po II wojnie światowej został bp Sławoj Leszek Głódź. Jego następcą został bp Tadeusz Płoski, którego pasterską działalność przerwała tragiczna śmierć w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.

4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego, którego ingres do katedry odbył się 19 grudnia 2010 r.

BP KEP/ Ordynariat Polowy WP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/ www.ordynariat.wp.mil.pl

BRAK KOMENTARZY