7 listopada Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową nt. „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”. Konferencja organizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego odbędzie się w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

„Konferencja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spowiedników, szczególnie penitencjarzy przy kościołach katedralnych, kolegiackich, a także misjonarzy miłosierdzia, ojców duchownych wyższych seminariów duchownych i zakonnych, oraz innych spowiedników” – powiedział ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego.

Konferencję otworzy ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW. Pierwsza część konferencji poświęcona jest strukturze Penitencjarii Apostolskiej. „Najważniejszym zagadnieniem tej części będą ekskomuniki zarezerwowane Stolicy Apostolskiej w przypadkach tajnych popełnianych jak również nieprawidłowości co do przyjęcia święceń i co do wykonywania święceń. W zakresie tajnym te przypadki rozwiązuje Penitencjaria Apostolska jako Trybunał Miłosierdzia, jeden z najstarszych trybunałów w służbie Kościoła, na którego czele stoi Penitencjarz Większy” – stwierdził ks. dr hab. Marek Stokłosa.

Druga część, którą poprowadzi bp dr hab. Artur Miziński, dotyczyć będzie samego sakramentu pokuty. Rozpocznie ją wykład nt. formacji spowiednika, nowych wyzwań dla spowiedników o. dr. Piotra Jordana Śliwińskiego OFM Cap. z Kapucyńskiej Szkoły dla Spowiedników. Drugi referat będzie dotyczył zagadnień bioetycznych, które przedstawiane są przez wiernych podczas sakramentu pokuty. Wykład kończący wygłosi kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy z Watykanu, nt. „Istota i wartość sakramentu pokuty i pojednania w życiu Kościoła”.

Intencją organizatorów jest przygotowanie po zakończeniu konferencji szerszej publikacji nt. Penitencjarii Apostolskiej i aspektów sakramentu pokuty.

BP KEP

 

 

Penitencjaria Apostolska - Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła - UKSW - 7 XI 2018

BRAK KOMENTARZY