Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objął patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski tegoroczną edycję papieskiej inicjatywy „Niedziela św. Franciszka”, będącej zwieńczeniem miesiąca modlitwy i refleksji nad darem świata stworzonego – „Czas dla Stworzenia”, która celebrowana będzie dnia 9 października br. pod hasłem: „Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia”.

Niedziela św. Franciszka to coroczne wydarzenie odbywające się w pierwszą niedzielę po dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – w tym roku 9 października. W tym dniu w szczególny sposób zwraca się uwagę całej wspólnoty wierzących na palące problemy ekologiczne i społeczne współczesnego świata, a podążając śladami św. Franciszka i w myśl nauczania św. Jana Pawła II, zachęca się do podjęcia kroków w kierunku “ekologicznego nawrócenia”. Niedziela św. Franciszka jest również zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia (ang. Season of Creation), czyli wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw w intencji świata stworzonego.

Tegoroczne hasło Niedzieli św. Franciszka “Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia” ma zachęcić zachęcać do kultywowania wielkodusznego umiarkowania i prostoty, oznaczających “uczenie się dawania, a nie po prostu rezygnowania” (Laudato si’ 9) – by odkrywać radość z dzielenia się i obdarowywania w myśl słów Jezusa, że “więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).

Jak włączyć się w obchody Niedzieli św. Franciszka? W swojej parafii można na przykład:

  • wspólnie odmówić modlitwę w intencjach troski o świat i jego mieszkańców na niedzielnych Mszach Św. 9 października wraz z odczytaniem katechezy przygotowanej  w oparciu o fragmenty encykliki Laudato si’ papieża Franciszka,
  • zorganizować tzw. podzielnik – specjalną przestrzeń (np. w jednej z salek parafialnych) dzielenia się i wymiany konkretnymi rzeczami, takimi jak dobre ubrania, przedmioty codziennego użytku i in. (szczegółowe instrukcje i porady, jak taki podzielnik zorganizować znajdziesz w sekcji “Materiały do pobrania”). O tym, czym jest podzielnik ciekawie opowiada br. Cordian Szwarc z Caritas,
  • dołączyć do bezpłatnego programu Zielonych Parafii, objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski, poprzez rejestrację na stronie www.zieloneparafie.pl – aby zaangażować wspólnotę parafialną w działania na rzecz katolickiej ekologii integralnej.

W sekcji Materiały znajdują się wszelkie potrzebne pomoce do organizacji Niedzieli św. Franciszka w swojej parafii czy wspólnocie:

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału poprzez wiadomość na adres mailowy naszego ruchu: lsm.polska@livelaudatosi.org.

zieloneparafie.pl / BP KEP

BRAK KOMENTARZY