9 października br. pod hasłem „Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia”, będziemy obchodzić Niedzielę św. Franciszka. Jest ona zwieńczeniem miesiąca modlitwy i refleksji nad darem świata stworzonego – „Czas dla Stworzenia”, który trwał od 1 września do 4 października – wspomnienia św. Franciszka z Asyżu.

Za organizację tego wydarzenia w Polsce odpowiedzialny jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Inicjatywa cieszy się poparciem bp. Tadeusza Lityńskiego, przewodniczącego Zespołu Laudato sii przy Konferencji Episkopatu Polski.

„Ideą obchodów Niedzieli Św. Franciszka, które będą odbywać się w pierwszą niedzielę po 4 października (tj. dniu liturgicznego wspomnienia Św. Franciszka z Asyżu), jest zwrócenie uwagi Polaków na palące problemy ekologiczne i społeczne współczesnego świata, w istotny sposób dotykające naszego życia i zdrowia, a także zachęcenie do podjęcia kroków w kierunku +ekologicznego nawrócenia+, do którego wzywał św. Jan Paweł II” – czytamy na stronie Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

BP KEP