Przed czterema dniami blisko dwa tysiące pątników wyruszyło na szlak 91. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę. Pielgrzymują w dziewięciu grupach i w ciągu tych kilku dni pokonają dystans prawie 130 km.

Mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Eucharystii zgromadzili się pątnicy, ale także ich rodziny i najbliżsi, którzy odprowadzili ich do granic miasta. Ksiądz arcybiskup w homilii odniósł się do tegorocznego hasła pielgrzymki: „Chrzest Bramą Miłosierdzia” i wskazał na dwa stwierdzenia, które do niego nawiązują.

Pierwszym z nich jest odniesienie do niewierności Narodu Wybranego, który odchodził od Bożej Miłości poprzez niewierność i kroczył swoimi drogami. – „Nasz naród – mówił metropolita łódzki, 1050 lat temu poprzez Chrzest Mieszka I, jego dworu, drużyny oraz towarzyszy, wkroczył na drogę wierności Bogu i Kościołowi. To dla niego i dla naszego narodu poprzez chrzest święty, otworzyły się bramy miłosierdzia. Od tego czasu, miliony Polaków kroczą za Krzyżem Chrystusa, do bram nieba” – mówił pasterz Kościoła łódzkiego.

Drugim odniesieniem do liturgii słowa było stwierdzenie Chrystusa „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. – „Możemy pytać – kontynuował abp Jędraszewski, jaka jest miara tej ciasnoty, o której mówi Chrystus. Ta miara jest jedna, bardzo wyraźna, określona przez miłosierdzie. To nasze czyny miłosierdzia jasno określają naszą drogę i bramę, przez którą mamy przejść. Wszystko poza, jest drogą nieprawości i niesprawiedliwości. Dla takich Chrystus ma tylko jedno określenie – nie znam Was! Idąc zaś za Nim, słuchając Jego słów, wypełniając uczynki miłosierdzia względem bliźnich, na końcu naszej drogi usłyszmy – znam was!” – podkreślił metropolita łódzki.

– „Drodzy pielgrzymi, zdążający do duchowej stolicy Polski, weźcie ze sobą wielkie dziękczynienie za 1050 lat naszego chrztu. Weźcie ze sobą modlitwy, żeby Polska pozostała wierna Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, aby spełniła się wobec niej zapowiedź, że z niej wyjdzie iskra Bożej Miłości” – zakończył ksiądz arcybiskup Jędraszewski.

Podczas Łódzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę pątnikom towarzyszy Najświętszy Sakrament. Każdego dnia w poszczególnych grupach trwa Jego adoracja. „Jezus zmartwychwstając ciągle jest przy nas obecny. Jest pod postacią Eucharystyczną i ludzie chcą nie tylko dowiedzieć się o miłości Boga, zrozumieć tę miłość, ale tej miłości dotknąć. Celem adoracji jest zbliżenie do Jezusa, bo On jest obecny w Najświętszym Sakramencie wręcz fizycznie z nami. Chodzi o uwielbienie i uświadomienie sobie celu tej pielgrzymki. Bo tu nie chodzi tylko piosenki, nie tylko żeby nasze intencje się spełniły, ale o spotkanie z Bogiem i ta adoracja Najświętszego Sakramentu ma nam o tym przypominać” – mówi ks. Mariusz Turczyński, prezbiter diecezji łódzkiej.

Łódzcy pielgrzymi mają dziś pokonania 33 km. Na Jasną Górę dotrą około godziny 15. Po czterech dniach marszu wezmą udział w uroczystościach odpustowych Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia.

KAI / BP KEP

BRAK KOMENTARZY