W kwestii zgłaszania przypadków wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne Kościół uznaje wymogi państwowego prawa karnego, a jednocześnie szanuje wolność zgłaszających – czytamy w oświadczeniu rzecznika KEP ks. Pawła Rytel-Andrianika. Publikujemy pełną treść oświadczenia: Oświadczenie ws. zgłaszania...

Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty. Papież był wstrząśnięty. Nie zamierzał tolerować przestępstw...

Żadna rodzina, w której jest chore dziecko na SMA, nie może czuć się osamotniona i pozbawiona pomocy – czytamy w wydanym 19 marca br. Stanowisku Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP w sprawie wentylacji płuc...

Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów  - podkreśla w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,...

„Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych” – wskazuje przewodniczący Komisji...

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce zapewniam o naszej modlitwie w intencji ofiar, ich rodzin i wszystkich, którymi wstrząsnęło to wydarzenie. Każda przemoc powinna spotkać się ze słowami najwyższego potępienia oraz...

Stanowczo protestujemy przeciw próbom wprowadzenia do stołecznych przedszkoli i szkół tzw. standardów edukacji seksualnej WHO, co zostało zapowiedziane w podpisanej przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Karcie LGBT+ - napisali członkowie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa...

Bieżące wydarzenia w Polsce mające wpływ na życie kobiet i rodzin oraz głos rodzin w instytucjach europejskich to główne tematy obrad Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. Spotkanie z udziałem bp. Wiesława Szlachetki, delegata Konferencji...

Alarmowani przez Rodziców, zdecydowanie wspieramy ich w walce o ochronę dzieci przed deprawacją proponowaną przez WHO – czytamy w podpisanym 13 marca oświadczeniu Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. Członkowie Rady podkreślają, że „WHO...

Dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych, wartość rodziny i świętowania niedzieli, ochrona życia ludzkiego oraz kwestia prób ingerowania w organizację lekcji religii w szkole to tematy 382. Zebrania  Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,...

Wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych były jednym z punktów obrad 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce od 12 do 14 marca w Warszawie. Ponadto biskupi wybrali przewodniczącego Konferencji...

382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia; zgłoszone przypadki obejmują czas od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018...

Abp Stanisław Gądecki wybrany na drugą kadencję Przewodniczącego KEP. abp Marek Jędraszewski wybrany na drugą kadencję Zastępcy Przewodniczącego KEP, abp Wojciech Polak - Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży - to niektóre z podjętych...

News

Le affermazioni che ritengono che Giovanni Paolo II fosse dilatorio in merito alla gestione della risposta della Chiesa all’abuso sessuale su minori da parte di alcuni chierici, sono ingiuste e vengono contraddette da fatti...

The emerging opinions that John Paul II was sluggish in guiding the Church's response to the sexual abuse of minors by some clerics are prejudicial and contradict the historical facts. The Pope was shocked....

Dal 12 al 14 marzo 2019 si è svolta a Varsavia la 382a Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Polacca. L’assemblea è stata guidata dall’arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca. I vescovi hanno...

Statistical data concerning abuse of minors by some clerics, family values and celebration of Sunday, protection of human life and the issue of attempts to interfere in the organization of religion classes at school...

382 casi segnalati di abusi sessuali su minori, compresi 198 relativi a minori al di sotto dei 15 anni di età e 184 relativi a minori sopra i 15 anni di età; i casi...

382 reported cases of sexual abuse of minors, including 198 cases concerning minors under the age of 15, and 184 above the age of 15; the reported cases cover the time from January 1,...

Il 100° anniversario della Conferenza Episcopale Polacca, il 100° anniversario della Nunziatura Apostolica in Polonia, la protezione dei minori e la pastorale dei giovani - sono i temi principali della 382a Assemblea Plenaria della...

The 100th anniversary of the Polish Bishops’ Conference, the 100th anniversary of the Apostolic Nunciature in Poland, the protection of minors in the Church and youth ministry - these are the main themes of...

At the summit dedicated to the protection of minors in the Vatican, bishops recall that the process of purifying the Church began with St. Pope John Paul II. “This Roman meeting enters into a great...

Since 2005, the Catholic Church has been particularly involved in efforts to protect children and young people against sexual abuse by clerics. At the initiative of the Church, the Child Protection Center was established,...

23 marca – Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

24 marca – Dzień Misjonarzy Męczenników – modlitwa i post za misje

25 marca – Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

26 marca – Dzień modlitw za więźniów

***

>> KALENDARIUM  czynności Konferencji Episkopatu Polski na rok 2019

>>KALENDARIUM inicjatyw duszpasterskich ustalonych z Konferencją Episkopatu Polski

Msza Święta - 382. Zebranie Plenarne KEP - 13 III 2019 r. Wizyta kard. Parolina - 382. Zebranie Plenarne KEP - Warszawa, 13 III 2019 Dzień pierwszy obrad - 382. Zebranie Plenarne KEP Briefing - 382. Zebranie Plenarne KEP - Warszawa, 12 III 2019 Msza Święta w intencji śp. gen. Augusta Emila Fieldorfa, Warszawa 10 III 2019 r.

Z życia Kościoła

Po raz piętnasty MIVA Polska razem z Akademią Jazdy Opel zorganizowała Kurs Bezpieczeństwa i Doskonalenia Techniki Jazdy dla Kierowców Biskupów. Wydarzenie miało miejsce na warszawskim Bemowie na Autodromie Automobilklubu Polskiego 12 marca 2019 r....

„Wychowanie do wartości” będzie mottem tegorocznego Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast na Jasnej Górze. Celem organizowanego już po raz dwunasty spotkania jest zawierzenie Maryi Królowej Polski oraz ukazanie piękna kobiecego powołania i roli...

W klasztorze Ojców Paulinów przy ul. Długiej w Warszawie, gdzie w 1987 r. złożone zostały pierwsze przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego, w sobotę, 2 marca, odbyło się  spotkanie szkoleniowe dla animatorów duchowej adopcji. Animatorzy...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_