„Celem działalności Kościoła jest budzenie i rozwijanie świętości pośród wiernych, a wasz patron, św. Mateusz, jest apostołem na służbie tego celu” – powiedział abp Stanisław Gądecki w niedzielę 7 maja podczas Mszy św. połączonej z obrzędem poświęcenia kościoła pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.

Na początku Eucharystii ks. Piotr Bydałek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu i budowniczy świątyni, przypomniał, że pragnieniem śp. abp. Jerzego Stroby było, by na każdym osiedlu ratajskim powstała parafia. „Nasi parafianie początkowo czynnie zaangażowali się w budowę kościoła na os. Stare Żegrze, potem, przez półtora roku spotykaliśmy się na Eucharystii pod krzyżem misyjnym, później powstała kaplica w domu parafialnym” – wspominał ks. proboszcz.

W homilii metropolita poznański podkreślił, że świątynia jest miejscem zjednoczenia, przebaczenia i uświęcenia. Zaznaczył, że choć człowiek może modlić się w każdym miejscu na ziemi, to każda świątynia jest miejscem wyjątkowym.

Odwołując się do opowiadania o drabinie Jakubowej z Księgi Rodzaju, abp Gądecki zauważył, że Kościół można porównać do drabiny łączącej Stwórcę ze stworzeniem, „po której miłość ludzka wstępuje do nieba, a miłość Boża zstępuje na ziemię”. „Nie w każdym miejscu stoi niewidzialna drabina łącząca niebo z ziemią, Stwórcę ze stworzeniem” – podkreślił metropolita poznański.

Wskazując na świątynię jako miejsce przebaczenia, przewodniczący KEP zaznaczył, że każdy poprawnie zbudowany kościół powinien być skierowany ku wschodowi, to znaczy ku Chrystusowi.

Abp Gądecki przypomniał, że podstawowym zadaniem Kościoła jest budzenie i rozwijanie świętości wśród wiernych. „W tej parafii patronuje temu zadaniu św. Mateusz, Ewangelista. W opinii sobie współczesnych należał do grona publicznych grzeszników, bowiem nie tylko obracał pieniędzmi, które z samej rzeczy są nieczyste, ale dowodził też władzą, która mogła zbierać podatki w sposób arbitralny” – zauważył arcybiskup.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę na gorliwość, z jaką celnik Mateusz odpowiedział na wezwanie Jezusa. „Na wezwanie Jezusa Mateusz odpowiada natychmiast, choć oznaczało to dla niego porzucenie tego, co gwarantowało mu pewny, choć często nieuczciwy dochód” – zauważył metropolita poznański. Abp Gądecki podkreślił, że Mateusz zrozumiał, że spotkanie z Jezusem nie pozwalało mu kontynuować działalność potępianej przez Boga. „W owym natychmiastowym geście Mateusza można odczytać radykalny dystans do grzechu i przylgnięcie do nowego sposobu życia w jedności z Chrystusem” – zaznaczył ks. arcybiskup.

Zachęcił licznie zgromadzonych parafian do słuchania zbawczego orędzia głoszonego przez Mateusza i odkrywania go stale na nowo, „abyśmy tak jak on nauczyli się wstawać i iść natychmiast za Jezusem”.

Parafia pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty została erygowana 1 maja 1992. dekretem abp. Jerzego Stroby, jednak potrzeba wybudowania kościoła na ratajskim os. Orła Białego (dawne ZMP) w Poznaniu zrodziła się już w połowie lat. 80 XX w. wraz ze wzrostem liczby mieszkańców osiedlających się w nowo powstałych blokach. 1 czerwca 1988 ks. Piotr Bydałek otrzymał polecenie zorganizowania parafii i rozpoczęcia budowy kościoła. Pierwszą Mszę św. odprawił bp Zdzisław Fortuniak 2 września 1989. Na początku na miejscu przyszłego kościoła ustawiono prowizoryczną wiatę, która służyła skromną ochroną księżom podczas sprawowania liturgii. Budowę kościoła rozpoczęto na początku maja 1990 od budynku, w którym docelowo miały mieścić się mieszkania księży i salki parafialne, a w którym zorganizowano kaplicę. Pierwsza Msza św. w kaplicy została odprawiona 1 grudnia 1991.

msz/KAI

Zdjęcie ilustracyjne: M. Mazur/episkopat.pl