W tym dniu pragniemy rozważyć tajemnicę, dzięki której Maryja: „po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”. Chcemy przy tym kontemplować nie tylko tajemnicę zachowania ciała Maryi od jakiegokolwiek zepsucia, ale również Jej triumfu nad śmiercią i uwielbienia w niebie (por. Ap 12,1) – tak w Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny mówił abp Stanisław Gądecki 15 sierpnia 2015 r.

Przypominamy tekst homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zakopanem, w sanktuarium MB Fatimskiej.

>tekst homilii

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego od roku 1950 – ustanowił go papież Pius XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (łac. Najszczodrobliwszy Bóg).  Na Wschodzie Wniebowzięcie nazywane jest do dzisiaj «Zaśnięciem Matki Bożej».

Uroczystość w całym kraju nazywana jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej i obchodzona jest jako święto plonów – wtedy składa się Maryi ofiary z darów ziemi.

BRAK KOMENTARZY