Dla Kościoła w Polsce zbliżający się Synod Biskupów oznacza potrzebę większego skoncentrowania się na duszpasterstwie młodzieży – powiedział KAI abp Stanisław Gądecki, w trakcie obrad Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Stan przygotowań do zbliżającego się XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” był jednym z tematów dzisiejszych obrad biskupów.

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Polski, duszpasterstwo młodych jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Kościołem, podobnie zresztą jak duszpasterstwo rodzin. Zbliżający się Synod i jego obrady – poświęcone właśnie tej tematyce – winny pobudzić refleksję na ten temat i doprowadzić do konkretnych działań.

– Musimy sobie uświadomić, że duszpasterstwo młodzieży jest sprawą całego duszpasterstwa, jakie prowadzi Kościół, a nie tylko jakimś wyspecjalizowanym dodatkiem – podkreślił.

Dodał, że „przy całej różnorodnej pracy kapłanów trzeba ich znacznie większego zaangażowania na tym polu, takiego o jakim myślał kard. Karol Wojtyła, kiedy mówił, że zadanie prowadzenia „Oazy” skupiającej młodych nie jest jakimś dodatkowym zadaniem, ale integralną częścią całego duszpasterstwa”.

– Duszpasterstwo młodzieży nie może być więc dodatkiem do duszpasterstwa w ogóle, ale integralną częścią całego duszpasterstwa. Stąd sprawa ta dotyczy nie tylko młodych księży, którzy idą do szkoły czy pracują z młodymi, ale dotyczyć musi również proboszczów, gdyż oni są odpowiedzialni za całość duszpasterstwa w ich parafiach – skonstatował przewodniczący Episkopatu.

Poinformował, ze w trakcie dzisiejszych obrad miało miejsce spotkanie polskich delegatów na Synod, którzy wybrali tematy, jakie poruszą na Synodzie. Podczas swych 4-minutowych wystąpień w ramach sesji generalnych przedstawią następujące zagadnienia: abp Stanisław Gądecki temat „ponowoczesności”, czyli klimatu, w którym wychowuje się i kształtuje dzisiejsza młodzież, abp Grzegorz Ryś kwestię ewangelizacji, bp Marek Solarczyk temat wychowania szkolnego, a bp Marian Florczyk będzie mówić o roli sportu w wychowaniu.

Abp Gądecki zapowiedział, że polscy delegaci na Synod ofiarują Ojcu Świętemu materiały pokazujące w symboliczny sposób wkład Kościoła w Polsce w rozwój i koncepcję duszpasterstwa młodych. Będą to teksty ks. Franciszka Blachnickiego, przetłumaczone na język włoski, założyciela Ruchu Światło-Życie, kapłana, który był bardzo zasłużony dla odkrywania nowy przestrzeni formowania młodych w latach 60. i 70., a oprócz tego współczesny „Pakiet Lednicki”, pokazujący inspiracje w duszpasterstwie młodych, jakie przynosi to dzieło na początku XXI wieku.

mp / Częstochowa