W środę 26 kwietnia metropolita poznański abp Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. w katedrze poznańskiej dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.

„Fundamentem programu wychowawczego szkoły katolickiej jest Chrystus. Jasne odwołanie się do chrześcijańskiej wizji podzielanej przez członków wspólnoty szkolnej decyduje o tym, że jakaś szkoła ma charakter katolicki” – mówił do zgromadzonych metropolita poznański.

Uczniowie i pracownicy śremskiego Zespołu Szkół przybyli do poznańskiej katedry, podążając śladami swego patrona, św. Jana Pawła II, który nawiedził najstarszą na ziemiach polskich katedrę w 1983 r.

„W tak ważnym dla Kościoła w Polsce czasie, między dwoma jubileuszami – ubiegłorocznej 1050. rocznicy chrztu Polski, i przyszłorocznej 1050. rocznicy ustanowienia biskupstwa w Poznaniu, pragniemy iść śladami naszego wielkiego patrona i chłonąć ducha tej historii” – powiedział ks. kan. Ryszard Adamczak, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa.

W homilii abp Gądecki zwrócił uwagę na aspekty wyróżniające szkołę katolicką spośród innych placówek oświatowych. Przypominając jej cechy, wskazał, że inspiracją dla programu szkoły katolickiej, jej wewnętrznej motywacji i celu są zasady Ewangelii.

„Aby jakaś szkoła spełniała kryterium katolickości, potrzeba, aby cały ustrój szkoły, nauczania i wychowania ożywiony był duchem chrześcijańskim” – zauważył metropolita poznański. Najważniejszą dla katolickiej szkoły sprawą jest umacnianie jej katolickiej tożsamości.

Abp Gądecki zaznaczył, że jeśli rodzice wybierają dla swoich dzieci szkołę katolicką, to głównie dlatego, że wymagają od niej przekazywania solidnych wartości chrześcijańskich.

Przypomniał, że szkoła katolicka stara się o wychowanie dzieci i młodzieży w cnotach, którymi powinny się one odznaczać i przyczyniać się do wychowania do królestwa Bożego.

„Szkołę katolicką charakteryzuje troska o całościowe wychowanie człowieka, o pełną formację w perspektywie duchowej i moralnej” – stwierdził metropolita poznański.

Przywołał przykład integralnego wychowania, jakie w szkole katolickiej odebrała Helena Kmieć, „która prowadzona duchem misyjnym, dla Chrystusa poniosła śmierć w styczniu w Boliwii”.

Abp Gądecki podkreślił, że do zadań nauczycieli szkół katolickich należy troska o chrześcijańską atmosferę, nauczanie i wychowanie, które powinno przenikać całe życie szkoły. „Każde pokolenie potrzebuje przewodników i świadków, dlatego nauczyciel powinien stale wzbogacać swoją postawę ludzką wraz z przymiotami ducha i serca” – zaznaczył metropolita poznański.

„Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie o świecie, bądźcie wierni Chrystusowi i Jego Matce, abyście stali się autentycznymi twórcami nowej ludzkości” – zaapelował abp Stanisław Gądecki do uczniów.

Katolickie Centrum Edukacji i Kultury Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II powstało w 2010 r. przy śremskiej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa jako miejsce spotkań dla środowiska katolickiego oraz przestrzeń propagowania myśli i dzieł papieża Polaka. W ramach Centrum działają katolickie przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum oraz szkoła muzyczna I stopnia.

Program wychowawczy szkół oparty jest na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia.

Więcej informacji na stronie www.kcek.pl
msz/KAI

BRAK KOMENTARZY