W dniach od 25 do 27 stycznia abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski weźmie udział w sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary.

Kongregacja Nauki Wiary jest jedną z dziewięciu kongregacji Kurii rzymskiej.

Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę wiary katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. Kongregacja odpowiada za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy, publikuje deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje prywatne objawienia, czuwa również nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Stanisława Gądeckiego członkiem kongregacji 8 maja 2014 roku.