Abp Gądecki na Uroczystościach Służby Więziennej

09-02-2015

Abp Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył dziś w centralnych uroczystościach Święta Służby Więziennej. Wśród zaproszonych gości był również abp. Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce.

0
822

Abp Gądecki. Służba Więzienna

Służba Więzienna (SW) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Święto Służby Więziennej – polskie święto wyznaczone na 8 lutego (od 2011) na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku.

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

W latach 1996-2010 SW obchodziła swoje nieformalne święto 26 kwietnia, w dzień uchwalenia ustawy z 1996 roku.

Obie daty nie są przypadkowe.

Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Dzień 26 kwietnia nawiązywał do przepisu, o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku.

BRAK KOMENTARZY