Podążając w procesji Bożego Ciała, wyrażamy wiarę, która została nam przekazana. Podobnie jak nasi przodkowie tak i my chcemy przekazywać tę wiarę dalej – mówił podczas procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprowadził procesję z poznańskiego sanktuarium Bożego Ciała do katedry.

W kazaniu na zakończenie procesji metropolita poznański rozważał słowa Chrystusa „aby świat uwierzył”. Mówił o biblijnym rozumienia świata i wiary w Boga, a także o tym, jak dzieło przekazu wiary realizuje się dzisiaj, w kontekście 1050. rocznicy powstania pierwszego polskiego biskupstwa w Poznaniu.

Abp Gądecki przywołał słowa Karla Rahnera, porównujące procesję Bożego Ciała do łagodnej fali pełnej spokoju i majestatu, pochodu z kornie złożonymi dłońmi, a nie z gorzko zaciśniętymi pięściami, pochodu, który nikomu nie zagraża, nikogo nie wyklucza i błogosławi nawet tym, co stoją zdziwieni z boku i patrzą, niczego nie pojmując.

Metropolita poznański przypomniał, że słowo „świat” w Biblii to pewna rzeczywistość geograficzna, przynależne do niego żywioły, rośliny, zwierzęta, a nawet człowiek, a sama wielkość i piękno wszechświata pozwala zrozumieć, kim jest jego Stwórca. Według św. Jana świat, to także ludzie poddani szatanowi, trwający w błędzie i złości.

„Właśnie do tego ostatniego znaczenia nawiązuje wołanie Chrystusa ‚aby świat uwierzył’. Ludzie oślepieni duchem tego ‚świata’, czyli duchem niewiary, nienawidzą Chrystusa i jego uczniów” – mówił abp Gądecki.

„Przypominanie o tych sprawach jest dzisiaj konieczne także z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy. We współczesnej kulturze często występuje tendencja do przyjmowania za jedyną prawdę tę, która jest związana z techniką. Prawdziwe – uważamy – jest tylko to, co człowiek potrafi doświadczyć i zmierzyć, tylko to, co jest widzialne i dotykalne” – zauważył abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że wiedza naukowa, choć niezwykle ważna dla życia człowieka, sama w sobie nie wystarcza, bo „potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu i nadziei, solidnego fundamentu, które pomogłyby nam żyć z sensem także w czasach kryzysu”.

„Wierzyć to spotkać Boga, wspierającego mnie i obdarzającego obietnicą niezniszczalnej miłości. Wierzyć oznacza powierzyć się z ufnością owemu głębokiemu sensowi, wspierającemu mnie i świat” – zauważył abp Gądecki.

Szczególną uwagę metropolita poznański zwrócił na zbliżającą się rocznicę powstania pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. „Szczęśliwi jesteśmy w Poznaniu z tego powodu, że to wyznanie wiary trwa u nas od ponad 1050 lat. W związku z tym w przyszłym – 2018 roku – będziemy obchodzić jubileusz narodzin pierwszego w Polsce biskupstwa” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że powstanie pierwszych w Polsce struktur kościelnych służyło integralnemu przekazowi wiary. „Razem z pierwszym biskupem Jordanem przybył wówczas do Poznania dar sukcesji apostolskiej, dzięki której możliwe stało się bezpieczne czerpanie z czystego źródła wiary, zagwarantowana została ciągłość pamięci Kościoła” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że w 968 roku, dwa lata po chrzcie Polski, ustanowiono dla Poznania pierwsze w Polsce biskupstwo, obejmującego całe państwo. Wspomniał także obchody tysiąclecia biskupstwa poznańskiego w 1968 roku i koronację obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej.

„My dzisiaj, podążając w procesji Bożego Ciała, wyrażamy wiarę, która została nam przekazana – począwszy od czasów biskupa Jordana – przez ten wielki, ponadtysiącletni łańcuch dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie. Jesteśmy integralną częścią tego ciągu dziejów i podobnie jak nasi przodkowie tak i my chcemy przekazywać dalej tę wiarę, ‚aby świat uwierzył'” – mówił abp Gądecki.

W procesji Bożego Ciała wzięły udział tłumy wiernych, wśród nich poznańscy biskupi pomocniczy, kapłani i siostry zakonne, a także „bamberki”, czyli potomkowie osadników przybyłych z okolic Bambergu w XVIII w. Tuż za baldachimem szedł wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

W trakcie procesji udzielono też błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego, położonego na trasie procesji. Na zakończenie uroczystości abp Gądecki przedstawił wiernym nowo wyświęconych księży.

KAI

Treść homilii abp. Stanisława Gądeckiego