Abp Gądecki zauważył w homilii, że każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił, ale właśnie w ten sposób dokonało się zapowiadane od tysięcy lat zbawienie rodzaju ludzkiego. „Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. Ten dzień świadczy więc o tym, że zło nie jest wieczne, ale dobro; że śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz – przez prawdę, a noc – przez dzień” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu rozważał tajemniczy związek smutku i radości w kontekście słów o Słudze Jahwe. „Powstała ona jeszcze w czasach wygnania babilońskiego, gdy świątynia jerozolimska leżała w gruzach. Chociaż większość wygnańców nie wierzyła w możliwość powrotu do ziemi ojczystej, to jednak Reszta Izraela nie straciła ducha; zbierała literackie dziedzictwo Izraela i Judy, pisała historię religijną narodu począwszy od czasów patriarchów i w ten sposób przygotowywała się do nadejścia nowej epoki” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że słowa pieśni o Słudze Jahwe są zdumiewające. „Tak bogate w szczegóły, jakby ktoś widział na własne oczy dramat Kalwarii, chociaż żył prawie sześć wieków wcześniej. W tej pieśni Sługi Pańskiego dostrzegamy zaczątek teologii krzyża Chrystusowego” – mówił abp Gądecki.

„Jeśli Bóg nie zostawił w ciemności i otchłani swego Sługi obarczonego naszym cierpieniem i naszymi grzechami, ale Go wskrzesił z martwych, to znaczy, że w tym akcie unieważnił również nasze grzechy, zniszczył je, złamał ich moc i tyranię nad nami” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że nie znaczy to, że ludzie są automatycznie uwolnieni od grzechów, albo że Bóg ich im nie poczytuje, podczas gdy grzeszą „w najlepsze”. „Znaczy to, że w Chrystusie zmartwychwstałym sytuacja upadłego człowieka została radykalnie zmieniona, jej beznadziejność utraciła rację bytu, gdyż zwycięstwo nad grzechem już zostało odniesione” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nawiązując do słów pieśni o Słudze Jahwe: „w nagrodę przydzielę Mu tłumy”, abp Gądecki zauważył, iż chrześcijanie to ludzie „przydzieleni” Chrystusowi, przez Niego usprawiedliwieni, tzn. wewnętrznie przemienieni, bo przeszli z niewoli grzechu w nowy wymiar wolności.

„Samo rozważanie męki Chrystusa nie wystarczy do zbawienia. Jezus czeka na nasze pełne miłości włączenie się w Jego mękę, śmierć, ale też i w zmartwychwstanie do nowego życia” – zauważył abp Gądecki. Zdaniem metropolity poznańskiego udział w krzyżu Chrystusa oznacza doświadczanie miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie.

KAI / ms / Poznań

Zobacz też:
Tekst homilii

BRAK KOMENTARZY