Celem państwa jest zapewnienie wspólnego dobra w najszerszym znaczeniu tego słowa. Powinno ono promować więc pokój wewnętrzny i zewnętrzny – powiedział abp Paul Gallagher, Sekretarz ds. Relacji z Państwami Stolicy Apostolskiej, podczas uroczystej sesji naukowej z okazji 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

„Każde państwo zawiera w sobie element transcendentny: jest ono więc uwarunkowane czymś, co wykracza poza jego ramy. Nie mówię tu wyłącznie o aspekcie eschatologicznym i tymczasowym charakterze porządku publicznego, lecz także o tym, że żadne państwo nie jest nigdy samowystarczalne i że „rolą państwa jest obrona i promowanie wspólnego dobra społeczeństwa obywatelskiego” (CCC, nr 1927)” – podkreślił abp Gallagher.

W konferencji zorganizowanej w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu wzięli udział przedstawiciele polskich władz, Episkopatu i korpusu dyplomatycznego, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pannaccio, duchowni, świat nauki i kultury.

W liście do uczestników sesji marszałek Sejmu Marek Kuchciński zachęcił do kontynuowania „bezcennego dzieła polsko-watykańskiej współpracy”. Natomiast rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marek Pałys podkreślił, że nominacja nuncjusza apostolskiego – „dawno nieobecnego na ziemiach polskich” – była jednym z elementów odrodzenia państwa polskiego.

Ks. prof. Stanisław Wilk z KUL-u przedstawił misję abp. Achillesa Rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce. Bp Jan Kopiec wygłosił wykład pt. „Kościół i społeczeństwo polskie wobec wyzwań odzyskanej niepodległości (1919 – 1939)”, a prof. Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk mówił o stosunku do sprawy polskiej papieży Leona XIII i Piusa X.

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy. Ich oficjalne przywrócenie poprzedził przyjazd o rok wcześniej do Warszawy (29 maja 2018) wizytatora apostolskiego w osobie prał. Achillesa Rattiego. Jesienią 1918 r. – już po uzyskaniu przez Polskę niepodległości – wizytator Ratti nawiązał pierwsze kontakty dyplomatyczne z rządem polskim. A bezpośrednim powodem była obsada biskupstwa polowego.

KAI / BP KEP