Podczas spotkań istnieje pewna swoboda wymiany myśli. Odbywają się one w atmosferze otwartości i zrozumienia – powiedział abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, podczas konferencji prasowej w trzecim dniu wizyty ad limina apostolorum pierwszej grupy biskupów z Polski.

Abp Górzyński przyznał, że jednym z elementów wizyty ad limina jest sprawozdawczość, która ma kilka poziomów. Przed rozpoczęciem wizyty zostały wysłane do kongregacji sprawozdania z diecezji. Także każde spotkanie w dykasterii rozpoczyna się od krótkiej prezentacji. „Spotkanie prowadzi zazwyczaj szef kongregacji czy dykasterii rzymskiej i zwykle on zabiera głos, po to aby wprowadzić nas w temat” – zauważył.

Metropolita warmiński przyznał, że podczas spotkań istnieje pewna swoboda wymiany myśli. „Mamy wiele spraw do omówienia, które są branżowe na tych odcinkach pracy, które leżą w zakresie danej kongregacji” – stwierdził. Dodał, że spotkania odbywają się w atmosferze otwartości i zrozumienia.

„Jest dla mnie wielką radością, kiedy przyjeżdżamy jako biskupi, aby się pomodlić, być u grobów Apostołów i zaczynamy każdy dzień Mszą świętą. Te wszystkie intencje z Kościoła w Polsce, z naszej Ojczyzny, z Kościoła powszechnego i wszystkie problemy, których doświadczamy, zwłaszcza te z ostatnich lat, składamy na ołtarzach w poszczególnych bazylikach” – stwierdził z kolei bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Bp Mazur przyznał, że dla niego ważna jest teraz modlitwa o pokój na wschodniej granicy Polski. „Chodzi o modlitwę o rozwiązywanie spraw w duchu dialogu” – dodał.

Biskup ełcki zauważył, że w każdej kongregacji biskupi słyszą o służbie w tychże kongregacjach. „I to jest prawda, bo kongregacje i rady są po to, abym nam pomagać, patrzą z perspektywy Kościoła powszechnego. Dlatego jest radość bycia z kimś, kto pragnie służyć i ukazuje to w czynach” – powiedział.

Bp Mazur opowiedział także o wizycie w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. „Przedstawiliśmy to, co Komisja Episkopatu ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne, a także różnorodne środowiska misyjne – zgromadzenia misyjne, fundacje misyjne – robią w Polsce w tym wielkim misyjnym dziele Kościoła: animacji, formacji, współpracy, ale także pomocy duchowej, materialnej” – stwierdził. Przyznał, że wielką radość sprawiły biskupom słowa prefekta tejże Kongregacji i jego współpracowników o pięknej pracy polskich misjonarzy i misjonarek, którzy posługują w 98 krajach świata.

Biskupi odwiedzili w ostatnich dwóch dniach m.in. Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych, Kongregację ds. Biskupów, Kongregację Nauki Wiary, Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregację ds. Kościołów Wschodnich, Papieską Radę ds. Kultury, Trybunał Roty Rzymskiej, Trybunał ds. Duchowieństwa, Sekretariat Stanu Sekcję Drugą (zajmującą się relacjami z państwami) oraz Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej.

BP KEP

Konferencja Prasowa - Ad limina apostolorum - Rzym, 6 października 2021 r.

BRAK KOMENTARZY