Abp Jędraszewski: musimy szukać Chrystusa

21-03-2017
1424
Fot. E. Bartkiewicz/BPKEP

Musimy szukać Chrystusa, który przemawia do nas jako najwyższa prawda w głębi naszych sumień – apelował metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski podczas kolejnego etapu wędrówki do kościołów stacyjnych w archidiecezji krakowskiej. Tym razem – w uroczystość patrona miasta – wierni modlili się w kościele pw. św. Józefa przy ul. Poselskiej w Krakowie.

W czasie homilii metropolita nawiązał do trzech miejsc: Jerozolimy, Rzymu i Krakowa. Mówiąc o Jerozolimie, przybliżył postać św. Józefa. – On trzy dni szukał Jezusa z bólem serca, zdając sobie sprawę z tego, że w jakiejś mierze zawiódł go jako opiekun – zaznaczył. Abp Jędraszewski podkreślił także, że św. Józef przeżywał niepokój, gdy Jezus zagubił się w drodze z Jerozolimy do Nazaretu. – To był ból ojcowskiego serca doświadczającego grozy oddalenia dziecka. To doświadczenie bolesne. Jednak gdy Józef zobaczył Jezusa nauczającego, to uczucie przemieniło się w radość i ojcowską dumę – powiedział.

Nawiązując do Rzymu, metropolita mówił o postaci św. Piotra, który dotarł do Wiecznego Miasta. – Droga wiary, którą wyznaczył mu Chrystus, zaprowadziła go właśnie tam. To spotkanie prostego rybaka galilejskiego z potęgą ówczesnego imperium nie było łatwe – mówił. Arcybiskup odniósł się również do faktu prześladowań chrześcijan w Rzymie. – Od Piotra zaczynają się dzieje kościoła męczeńskiego, a jednocześnie młodego i zwycięskiego. Mocnego siłą kolejnych pokoleń męczenników, którzy są gotowi oddać własne życie za Chrystusa – podkreślił.

Mówiąc o trzecim z miast – Krakowie – metropolita zaapelował do wiernych, aby wsłuchiwali się w głos Jezusa w swoim życiu – Musimy szukać Chrystusa, który przemawia do nas jako najwyższa prawda w głębi naszych sumień – apelował.

Dodał także, że dzisiejszy świat jest pełen niepokoju. – Patrzymy, jak ten świat, pełen zła i przemocy, chce się odwrócić od Chrystusa i Ewangelii. Metropolita podkreślił, że w życiu człowieka wierzącego mogą pojawić się wątpliwości. – Może pojawić się w nas zwątpienie. Ale tym bardziej wracajmy do tego, co św. Paweł mówił o Abrahamie. On wbrew nadziei uwierzył nadziei, i dzięki tym zmaganiom, by być wiernym Bogu aż do końca, stał się ojcem wielu narodów – zaznaczył.

Kościół sióstr bernardynek przy ul. Poselskiej w Krakowie od początku swego istnienia jest miejscem kultu św. Józefa. Według informacji zawartych w kronikach klasztoru, słynący łaskami obraz przedstawiający św. Józefa z Jezusem w wieku chłopięcym został podarowany przez papieża Urbana VIII biskupowi Jakubowi Zadzikowi. Ten zobowiązał się do wybudowania w Krakowie kościoła, w którym oddawano by cześć Świętemu. Kult w tym miejscu przetrwał po dzień dzisiejszy.

kana / Kraków (KAI)