Abp Michalik na UKSW: Kościół nie może wycofywać się z życia

21-02-2013

Za służbę prawdzie, bogactwo posługi pasterskiej i wkład w pojednanie między narodami – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uhonorował abp. Józefa Michalika godnością doktora honoris causa.

1220

Uroczystość wręczenia  dyplomu doktora honoris causa UKSW przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefowi Michalikowi odbyła się 21 lutego w Warszawie. Uczestniczyło w niej kilkunastu biskupów, m.in. nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu bp Wojciech Polak. Władze świeckie reprezentował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, obecni byli też rektorzy i profesorowie.

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przypomniał, że doktorat honoris causa  to godność, którą uczelnie nadają osobom szczególnie ważnym dla nauki, kultury i społeczeństwa.  – Nasz Uniwersytet, wywodzący się z tradycji chrześcijańskiej i związany z Kościołem katolickim, czuje się w szczególny sposób zobowiązany do obdarzenia tą godnością ludzi zasłużonych dla Kościoła i społeczeństwa. Takim jest nasz dzisiejszy Laureat – mówił ks. prof. Dziekoński.

Arcybiskup Michalik otrzymał doktorat honoris causa UKSW na wniosek Wydziału Teologicznego. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wsparli dwaj recenzenci – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk oraz o. prof. dr hab. Jacek Salij, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UKSW. „Ksiądz Arcybiskup jest wzorem oddania Kościołowi, ofiarnego zaangażowania w posługę biskupią, sprawowaną w mocy Boga oraz postawy dialogu z innymi narodami i Kościołami. (…) Jest zawsze bliski troskom wiernych, potwierdzając w praktyce, że człowiek jest drogą Kościoła” – czytamy w uchwale Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. Odczytał ją podczas dzisiejszej uroczystości dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. Piotr Tomasik.

– Władze Uczelni tą godnością obdarzają swojego wybitnego Absolwenta – zaznaczył ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, przypominając, że abp Józef Michalik studiował na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, poprzedniczce Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W laudacji na cześć doktora honorowego ks. prof. Bartnicki mówił, że Ksiądz Arcybiskup jest niezwykle otwarty na ludzi świeckich, jest gorliwym ewangelizatorem, wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych, narodowych, politycznych, cechuje go duża wrażliwość ekumeniczna. – Społeczność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  składa dzisiaj Ekscelencji wyrazy głębokiego uznania i szczerej wdzięczności za wszystkie wybitne osiągnięcia, za służbę prawdzie, za bogactwo posługi pasterskiej, za wkład w pojednanie między narodami” – mówił ks. prof. Bartnicki.

W swoim wystąpieniu abp  Józef Michalik przypomniał profesorów i atmosferę studiów na Akademii Teologii Katolickiej. Dalej skupił się na wyzwaniach Kościoła wobec znaków czasu współczesnej Europy. Wskazał, że „troska o wiarę prawdziwą,  powiązaną z życiem staje się zatem w naszych czasach, w Europie i w Polsce priorytetem”. Za niebezpieczne uznał „odłączanie oceny moralnej od wydarzeń społecznych, politycznych, od uchwalanych ustaw i stylu rządzenia państwem, bo to ma dalekosiężny wpływ na wychowanie i cały styl życia narodu”. Arcybiskup Michalik zaznaczył, że „Kościół w Polsce nie chce przejmować władzy świeckiej ani wchodzić w jej kompetencje, ale nie może zrezygnować z mówienia o tym, co uważa w dzisiejszej rzeczywistości za niegodne i nie do zniesienia dla godności człowieka”. Dodał, że Kościół nie może wycofywać się z życia, jego zadaniem jest „iść naprzeciw wyzwaniom współczesnej demokracji, która wymaga permanentnej edukacji i formacji sumień”. Przywołał też zdanie Piusa XI, że „wielkim problemem naszych czasów nie są siły negatywne, lecz uśpienie dobrych”.

Arcybiskup Józef Michalik jest metropolitą przemyskim. Od 2004 r. pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jako pierwszy biskup z wyboru. W 2011 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).