Ufam, że ta dzisiejsza modlitwa otworzy nas na doświadczenie paschalne Jezusa Chrystusa, na odkrycie ponowne Jego Ciała ukrzyżowanego, uwielbionego i poprowadzi nas do codziennego trudu budowania jedności − powiedział abp Grzegorz Ryś, członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w łódzkiej katedrze.

W sobotę, 23 stycznia o godzinie 18.00, w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi z udziałem biskupów, kapłanów, duchownych kościołów chrześcijańskich w Polsce, odprawione zostało centralne nabożeństwo ekumeniczne  z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uroczystościom przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, uroczystości odbyły się z ograniczonym udziałem wiernych i były transmitowane na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

„Katolicy nie tylko mogą, ale muszą się modlić z innmi chrześcijanami i muszą szukać okazji do takiej modlitwy” − mówił abp Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego w łódzkiej katedrze, przypominając słowa dokumentu Stolicy Apostolskiej pt. Biskup i jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne. Metropolita łódzki prosząc o łaskę nawrócenia dla nas wszystkich, wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa poprzedzająca działania dążące do jedności, pozwoli uleczyć podziały pośród chrześcijan, które ranią Ciało Chrystusa.

W homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej podkreślił znaczenie dążenia każdego z nas do miłości Chrystusowej, ponieważ w tym dążeniu przejawia się prawdziwy ekumenizm. „Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi” – mówił.

Od 18 do 25 stycznia obchodziliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego wydarzenia były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)”.

archidiecezja.lodz.pl / BP KEP

Fot. ekumenizm.pl